İstanbul Üsküdar Kürşat Karakaya

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Kürşat Karakaya

üsküdar, İSTANBUL
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Personel Özlük İşleri Sgk Uygulamalı Bordro Uzmanlığı Eğitimi Kursu , TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Kürşat Karakaya, İSTANBUL ÜSKÜDAR ve civarında hizmet vermekte olup 09.01.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. İSTANBUL ilinde hizmet veren 6425 kurs/özel ders verenden 1280 . sıradadır. Başta TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi olmak üzere 2 farklı kurs/özel ders vermektedir. Kürşat Karakaya, 3 gelen talepten 1 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
 Özellikle de büyük şehirlerde yaşıyorsanız en büyük kaygınız, işsiz kalmak ya da ne zaman sıra bana gelir diyerek sürekli beyninize fısıldayan '' işten çıkarılma korkusu '' ile yaşamak. Sevdiğiniz işi layıkıyla yapmaya çalışırsanız bütün bu sorunların ortadan kalkacağı inancındayım.Bu eğitimle, artık böyle bir kaygınız olmayacağına emin olabilirsiniz. Siz de, bu en gözde mesleği iyi ücretler karşılığında yapabilirsiniz.

Mesleğe; serbest muhasebe bürosunda muhasebe elemanı olarak başladım. İlerleyen zamanda, özlük işlemleri ile devam eden ve insan kaynaklarına yönelen meslek yaşamım, halen bir inşaat taahhüt firmasında sürmekte olup, sekiz (8) yıldır severek ve özenle devam ettirmekteyim. Özel Hukuk alanında devam etmekte olan yüksek lisans eğitimim ile de; sektörde bulunan ve aynı işi yapmış olduğum meslektaşlarım arasında fark yaratarak, mesleğimin ve görevimin prestijini arttırmayı hedefliyorum.

   Özellikle inşaat sektörü başta olma üzere tüm sektörde geçerliliği olan; Özlük işleri, bordrolama, sosyal güvenlik ve iş hukuku, insan kaynaklarına bağlı alanlarında çalışmak ve danışmanlık hizmeti almak isteyenler, hedeflerine ulaşma konusundaki tercihleri doğrultusunda yanılmamış olacaklar. Aşağıda belirttiğim bazı kalem işler mevcut olup, ileriki dönemlerde daha da ayrıntılı olarak ele alacağımız ya da danışmanlık hizmeti vereceğim hususlar ise ayrıca belirtilecektir.

Özlük işleri anlamında;

(*) İş yeri açılış evraklarının hazırlanması

(*) Ssk işe giriş ve çıkış işlemleri

(*) Şantiye ve şubelerin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

(*) Fiili ve resmi ücret maliyetleri

(*) Şantiye ve şubelerin İşkur Bildirgelerinin verilişi

(*) Ücret bordrosu hazırlama ve kontrolü

(*) Sgk ödemeleri

(*) Taşeronların Sgk borçlarının takibi ödemesi

(*) Fiili ve resmi ücretlerin hazırlanması

(*) Şantiye ve şubelerin son asgari işçilik durumları

(*) Tutturulacak Sgk işçilik oranlarına göre nakiller

(*) Kıdem, ihbar, emeklilik bordrolarının hazırlanması

(*) Şantiye ve şubelerin sgk borcunun takibi

(*) İş Kazalarıyla ilgili bildirim

(*) Ek -10 Bildirimlerinin hazırlanması

(*) İcra Dairelerine borçlu personellerin maaş ödemesi ve

    takibi

(*) İzin takibi ve izin ücretinin tahakkukları

(*) Tüm bu işlemlerin ilgili personel programına işlenmesi ve kontrolü

(*) İşçi - işveren davaları ve savunma dökümanları

İnsan kaynakları anlamında;

(*) Şirketin işe alım, işten çıkarılma süreçlerinin hukuki ve sosyal uygunluk şartlarına göre yönetmek.

(*) Yetenek yönetimi sürecine hakim olacak ve gerekli eğitim, kariyer planlama vb. çalışmaları takip etmek.

(*) Personel bütçesini oluşturmak, bordrolama ve devamındaki ilgili yasal bildirimleri yerinde ve zamanında geçekleştirmek.


(*) İK performans raporlarını oluşturmak ve periyodik olarak Yönetim Kurulu’na sunmak
 
(*) İnsan kaynaklarının işe alım alanında, ilan verme, mülakatların gerçekleştirilmesi ve işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde   başarılı bir rol oynamak.

(*) Yasal yükümlülükler ( işçi  sağlığı – iş güvenliği, İş kanunu, toplu sözleşme, vb.) kendisine bağlı organizasyonların ve personelin sevk           ve idaresini gerçekleştirmek

(*) Personel alımı, ücret çalışmaları, eğitim faaliyetleri vb. süreçlerin değerlendirilmelerinde yer almak.

(*) Bölümün genel hedef ve programları çerçevesinde elde edilen sonuçları gözden geçirmek ve sürekli iyileşmeyi sağlamak

(*) Uzak ekiplerin koordinasyonu ve yönetimi konusunda deneyimli

(*) Personel idari giderleri (gsm, yakıt vb. ) takip etmek ve optimize edici projeler geliştirmek ve denetlemek.

(*) Bölüm bütçesini oluşturmak ve yönetmek.

(*) Şirket Demirbaşlarının takip ve yönetimi.

(*) Şirket menfaatlerine uygun değişiklikleri uygulamaya koyma ve takip etme becerisi.

(*) Tüm yasal bildirgelerin doğru ve zamanında yapılmasının sağlanması, eğitim planlama ve yetenek yönetimi olmak üzere temel norm kadro analizlerinin gerçekleştirilip yürütmek.

(*) 4857 Sayılı İş Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, SGK mevzuatı ve iş hayatına ilişkin diğer yasal mevzuatlar                       konusunda bilgilendirmek.

(*) Özellikle İş Kanunu, SGK, İş-Kur, SGK-Teşvik uygulamaları ve diğer çalışma mevzuatını takip etmek.

(*) Resmi kurumlarla yazışmaların ve görüşmelerin yapılması

(*) Tüm personel özlük ve bordrolama, tahakkuk işlemlerinin kontrol ve onay süreci

(*) Departmanın ilişkili olduğu devlet kurumları (SGK , Bölge Çalışma , Bakanlık, İşkur  v.b. ) ile ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi

(*) Personel özlük ve bordro süreçleri ile ilgili istenen raporların hazırlanması

(*) 4857, 5510 ve 6331 sayılı kanun ve güncel mevzuatı takip becerisi.

Saygılarımla..Verilen Kursların Ayrıntıları
  Mesleğe; serbest muhasebe bürosunda muhasebe elemanı olarak başladım.İlerleyen yıllarda, özlük işlemleri ile devam eden ve insan kaynaklarına yönelen meslek yaşamım, halen bir mühendislik firmasında sürmekte olup, yedi(7) yıldır severek ve özenle devam ettirmekteyim. Adalet Bakanlığına bağlı olarak Bilirkişilik görevim devam etmekte olup, Özel Hukuk alanında da devam etmekte olan yüksek lisans eğitimimle de; piyasada bulunan ve aynı işi yapmış olduğum meslektaşlarım arasında fark yaratarak mesleğimin ve görevimin prestijini arttırmayı hedefliyorum.
  Bu bilgi birikimimi değerli arkadaşlarla paylaşmak istiyorum.