Kahramanmaraş Merkez Selver Alan

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Selver Alan

merkez, KAHRAMANMARAŞ
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Fen Kursu , Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Selver Alan, KAHRAMANMARAŞ MERKEZ ve civarında hizmet vermekte olup 18.10.2017 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. KAHRAMANMARAŞ ilinde hizmet veren 114 kurs/özel ders verenden 57 . sıradadır. Başta Matematik olmak üzere 2 farklı kurs/özel ders vermektedir. Selver Alan, 4 gelen talepten 0 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
İlk öğretim fen ve matematik özel ders verilir


Fen Nedir?

Fen bilimleri, evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalarla (kanunlarla) açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü gösterir.

Matematik Nedir?

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümden gelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.
Verilen Kursların Ayrıntıları