Sakarya Adapazarı Kaynes Eğitim Sakarya

Bu kursu paylaş
0 Yorum

KAYNES EĞİTİM SAKARYA

adapazari, SAKARYA
KURUMSAL ÜYE
Verdiği Kurslar: Bil. Muhasebe Kursu , Proje Yönetimi Kursu , Zaman Yönetimi Kursu , Yangın Kursu , Motivasyon Kursu , Eğiticinin Eğitimi Kursu , Kriz Yönetimi Kursu , ISO 9001:2015 Eğitimi Kursu , Geometrik Ölçülendirme Ve Tolerans Seçimi Eğitimi Kursu , APQP Eğitimi Kursu , FMEA Eğitimi Kursu , PPAP Eğitimi Kursu , Personel Özlük İşleri Sgk Uygulamalı Bordro Uzmanlığı Eğitimi Kursu , Ölçme Tekniği ve Kontrol Kursu , Excel Kursu , Photoshop Kursu , Arduino Kursu , Idecad Kursu , Inventor Kursu , SketchUp Kursu , Solidcam Kursu , Sta4CAD Kursu , Xsteel Kursu , Web Tasarım Kursu , Grafik Tasarım Kursu , Autocad Kursu , SolidWorks Kursu , Catia Kursu , SQL Kursu , 3D Studio Max Kursu , Mastercam Kursu , SEO Kursu , Bil. İşletmenliği Kursu , Illustrator Kursu , CNC Kursu , SAP2000 Kursu , 5s Kursu , Fotoğrafçılık Kursu , EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene) Sistemi Kursu , Pastik Enjeksiyon Kalıp Tasarım Kursu , İç Tetkikçi - ISO 19011 Eğitimi Kursu , Hijyen Eğitimi Kursu , Kalite Yönet. Sistemi Kursu , Pnömatik Kursu , Yüksekte Çalışma Eğitimi Kursu , PLC Kursu , İnsan Kaynakları Kursu , Satış Kursu , Endüstriyel Motor Kontrolü Kursu , IATF 16949:2016 Revizyonu Eğitimleri Kursu , Siemens Panel ve Scada Eğitimi Kursu , DIALux EVO Eğitimi Kursu , Elektrik Eğitimi Kursu , Rulman Eğitimi Kursu , Sensör Eğitimi Kursu , EPLAN Eğitimi Kursu , TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
KAYNES EĞİTİM SAKARYA, SAKARYA ADAPAZARI ve civarında hizmet vermekte olup 02.08.2017 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. SAKARYA ilinde hizmet veren 240 kurs/özel ders verenden 8 . sıradadır. Başta PLC olmak üzere 57 farklı kurs/özel ders vermektedir. KAYNES EĞİTİM SAKARYA, 26 gelen talepten 5 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Kaynes’in Misyonu:
Paylaşma ve idealizm ortak paydasında bir araya gelen uzman kadromuz ve tasarlamış olduğumuz dünya standartlarında eğitim ve hizmet çözümleri ile kurumların kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, kişilerin ise kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.

Kaynes’in Vizyonu:
Rekabetin hâkim olduğu günümüz dünyasında yenilikçi, özel, değer katan, yüksek kalitede eğitimler sunan, kişilere ve kurumlara sağladığı faydayla ülke ekonomisine de artı değer kazandıran, gerek yurt içi gerekse yurt dışında tercih edilen, güvenilir ve saygın bir eğitim kurumu olmak.

Fotoğraflar
KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA KAYNES EĞİTİM SAKARYA


Verilen Kursların Ayrıntıları
GENEL MUHASEBE MODÜLÜ                                                        

A)     MUHASEBENİN TANIMI VE AMAÇLARI                                

Muhasebenin tanımı                  
Ticaretin tanımı          
Tacirin tanımı            
Muhasebenin işletmelerdeki yeri              
Muhasebenin amaçları  
a) İşletmenin sahip olduğu değerler  

Yapılan işlemlerin sonuçları                
İşletmeyle iş ilişkilerinde bulunan şahısların durumu d) Doğacak anlaşmazlıklar  
       e)         Defterler üzerinde incelemeler                                  

MUHASEBENİN FAYDALARI
a) İşletmenin kıymet hareketleri
b) İşletme faaliyetleri sonucunda kâr ve zarar durumu

c) İşletmenin borç ve alacakları  

TİCARİ BELGELERİN TANIMINI VE ÖNEMİ  
1) Ticari belgelerin tanımı

Ticari belgelerin çeşitleri
Ticari belgelerin önemi
Ticari belgelerin faydalar
Ticari belgelerin saklama süreleri            
Geleceğe ait planlama ve programlama yapmak
D)     FATURA                                                                                  

Faturanın tarifi          
Faturanın çeşitleri      
Faturanın kullanma sebepleri    
Fatura düzenlemek    
E)     FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER                                        

1) İrsaliye          

a) Sevk irsaliyesi                  

b) Taşıma irsaliyesi      

2) Serbest meslek makbuzu

Perakende satış fişi    
Yazar kasa fişi            
Gider pusulası            
Biletler        
Adisyon fişi                
F)      BORDROLAR                                                                          

Bordronun tanımı      
Bordro çeşitleri          
Bordroda yer alan bilgiler
Bordro çeşitlerini düzenlemek
Ücret nasıl hesaplanır?
Ücretin unsurları:    
Ücret hesaplaması:
Aylık bildirge hazırlama
G)     BEYANNAMELER                                                                    

Gelir vergisi beyannamesi
a) Gelir            

Gelirin unsurları      
Gelir Vergisinin Esasları:        
Oran        
Kullanım amacı      
Beyan şekli            
Zamanı  
Düzenlenmesi      
Ödenme şekli ve zamanı
Kurumlar vergisi beyannamesi
a)            Kullanım amacı      b)            Beyan şekli            

c)             Beyan zamanı        d)            Ödenme şekli ve zamanı

Katma değer vergisi beyannamesi
a)            Hesaplanması        b)            Beyan şekli            

c)             Beyan zamanı        d)            Ödeme şekli ve zamanı

Muhtasar beyanname
a)            Beyan şekli ve zamanı  b)      Ödenmesi                

DEFTER TUTMA VE MALİYET HESABI MODÜLÜ                      

A)     DEFTER TUTMANIN ESASLARI                                          

Hesap dönemi    
Muhasebe metotları          
Defterlerin onay zamanları                
Defterlerin tutuş nizamları
a)     Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma

Zorunluluğu (VUK m.215)    
Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı (VUK m.216)
Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi (VUK m.217)
Boş Satır Bırakılmayacağı, Sayfaların Yok
        Edilemeyeceği(VUK m.218)                                              

Defterlerin Kayıt Zamanı (VUK Madde m.219)
Defter saklama süreleri
Defter çeşitlerini sıralamak
Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler
İkinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler                  
B)     İŞLETME DEFTERİNİN ESASLARI                                      

İşletme defterinde bulunan özellikler      
İşletme defterinin gider tarafını işlemek                
İşletme defterinin gelir tarafı    
Gelir ve gider arasındaki ilişkiler              
İşletme defterinde kâr ve zarar                
İşletme defteri üzerinde vergi olayları      
İşletme hesabı özeti  
C)      MALİYET HESABI                                                              

Maliyete etki eden unsurlar      
Maliyet düşürücü tedbirler        
Ekonomik hareket etme            
D)     BİR MALIN MALİYETİNİ HESAPLAMAK                            

Malın maliyeti            
Malın satış fiyatı        
Bar maldan ne kadar kar sağlanacağını
hesaplanması    

   a) Satış üzerinden kâr oranını hesaplanması

b) Alış üzerinden kâr oranını hesaplanması

   4) İşletmenin geleceğinin daha iyi tahmini
Hedef
Ms Project ile Proje Yönetimi eğitiminin hedefi, baştan sona bir projenin tüm ana ve alt süreçleri ile MS Project programında nasıl yürütüleceğini katılımcılara aktarmaktır.

Eğitim İçeriği

Programa Giriş
Programın genel olarak tanıtımı

Yeni Proje Oluşturulması, Aktivitelerin Birbirine Bağlanması
Yeni Proje oluşturulması
Aktivitelerin ve aktivitelerin tahmini sürelerinin girilmesi
Aktivite Süre Birimleri,Aktivitelere not Ekleme
WBS oluşturulması
Aktivite tiplerinin belirlenmesi ve aktiviteler arası ilişkileri düzenleme,Milestone Kavramı
Aktivite takvimlerinin oluşturulması.Aktivitelere takvim atama
CPM ile kritik yol hesabı
Gant Chart Visard İle Kritik Yol Hesabı

Kaynak Kütüphanesinin Oluşturulması ,Kaynak Miktarları,Bütçe Oluşturulması ve Analizler
Kaynak kütüphanesinin oluşturulması,aktivitelere kaynak atama,Kaynaklara Not Ekleme
Efora Bağlı Kullanım Tanımı
Proje Bütçesinin Oluşturulması
Level İle Kaynak Dengeleme
Sabit Maliyet Tanımlama

Görünümlerle İlgili Komutların Kullanımı
Insert ile Proje Grubu Oluşturma ve Senaryo Büyütme Kavramı Uygulaması
Tablo Görünümleri
Sıralama,Gruplama,Filtreleme,Özel Görünümler Oluşturma

Baseline  Oluşturma ve İlerleme Bilgilerinin Girilmesi
Baseline Proje oluşturma ve proje ilerleme bilgilerinin girilmesi

Raporların Alınması
Raporların alınması,kazanılmış değer analizi
Grafiksel raporların Excelde oluşturulması, raporların yorumlanması
Zamanı verimli kullanamayıp, sürekli vaktim yok mu diyorsunuz? Kendinize bile ayıracak 1 saat bulmaktan şikayetçi misiniz? Plan yapıp işlerinizi bir türlü bir türlü yetiştiremiyor musunuz? Masanızın üstü bitmek tükenmek bilmeyen evraklarla dolup taşıyor mu? Cevabınız evet ise Zaman Yönetimi eğitiminin tam zamanı sizin için!

Eğitim Içeriği
Zaman Yönetimine Giriş
Zaman Yönetimi
Objektif Zaman;
Sübjektif Zaman;
En İyi Zaman
Yaygın Zaman Kaybettiriciler
Zaman Tuzakları
Zamanı İyi Kullanmanın Üç Yolu
İşler Aksi Gitmeye Başladığında
Zaman Tasarrufu Sağlayan Elektronik Araçlardan Ne Kadar Yararlanıyoruz?
Kendi Kendimize Dikkat
Başarılı Bir Biçimde Delege Etmek
Planlama
Plan Yapmaya Gerek Duymak
İşin Altında Boğulmak
Yönetim Görevleri
Kendinize Soracağınız Sorular
Durum Değerlendirmesi Yapmak
Güçlü Noktalarınız
Zayıf Noktalarınız
Önünüzdeki Fırsatlar
Şu Anda Ne Durumdayım
Amaçları Tanımlamak
Diğer Çalışanları Da İşin İçine Dahil Etmek
Nerede Olmak İstiyorum
Ayrıntıları Planlamak
Kilit İşleri Tanımlamak
İşi Planlamak
Yapılacak İşler (Nasıl Yapılacağı)
İşin Hangi Süre İçinde Yapılacağı
Maliyetler
Planı Kağıda Dökmek
Hedefe Nasıl Ulaşacağım
Planlanan Eylemi Yürütmek
Faaliyetleri Koordine Etmek
Beklenmeyen Durumlarla Başa Çıkmak
Hedef
Binaların yangından korunması yönetmeliği kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Kimler Katılmalı
Bina ve tesislerin bünyesinde yer alan çalışan tüm personel ve Acil Yangına Müdahale Ekipleri


İçerik

Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
Yanmanın Çeşitleri
Yanmanın Ürünler
Yangın Nedir?
Yanmanın Tarifi
Yangının Oluşum Safhaları
Yangının Sınıfları
LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
Yangının Çıkış Sebepleri
Yangının Etkenleri
Yangın Türleri
Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
Yangın Söndürme Maddeleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.
Yangın Anında Hareket Tarzı
Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
Acil Eylem Planları
Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları
Eğitim Içeriği

Motivasyon tanımı
Motivasyon teorileri
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Herzberg’in “İki-Faktör Teorisi”
Vroom’un “Beklenti Teorisi”
İnsanları motive etmek: Uygulama
İyi bir lider olmak
Bir ekip olarak çalışmak
İşi geliştirmek
İnsanları geliştirmek
Personele ödeme yapmak
Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri sağlamak
Hedef
Şirket içi eğitimlerinde görev alacak çalışanlara eğitimci formasyonu edindirmek, uzman oldukları konuların eğitim olarak nasıl hazırlanıp sunulacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır

Kimler Katılmalı
İnsan kaynakları ve şirket akademileri eğitim uzmanları, profesyonel eğitim danışmanları, orta ve üst düzey yöneticiler, kalite sistem yöneticileri, aday eğitim uzmanları, sürekli sunuş yapan ekip/takım liderleri ve kurumsal şirketlerin eğitiminden sorumlu kişiler.

1- EĞİTİMCİ EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ
1.1. Eğitimde temel tanımlar
1.2. Öğrenme aşamaları
1.3. Kurumlarda eğitimin önemi
1.4. Eğitim ihtiyacı göstergeleri
1.5. Eğitim mi yoksa eğitim dışı seçenekler mi?
1.6. Yetişkin öğrenenlerin özellikleri
1.7. Öğretme Teknikleri ( Düz anlatım, soru cevap, gösterim, rol oynatma vb)

2. SUNUM BECERİLERİ
2.1. Amaç Belirleme
2.2. İçerik yapılandırma - Slayt hazırlama
2.3. Sunum ortamı ve oturma düzenleri
2.4. Topluluk önünde konuşabilmek, Heyecanı kontrol edebilmek
2.5. Sunumda beden dili
2.6. Sorulara tatmin edici cevaplar verebilmek
2.7. Zor katılımcılar ile uyumlu bir atmosfer oluşturabilmek
• Soru cevap uygulaması
Kritik bir durum meydana geldiğinde telaş etmeden yapılması gerekeni hayata geçirebilmektir. Aksi taktirde, sorunlar büyüyerek içinden çıkılması güç bir sorunlar yumağı oluşur. Kriz yönetimi eğitimi ile kriz atmosferinde nasıl davranılması gerektiği ve krizden çıkış sistematik bir şekilde nasıl ele alınarak yönetileceğine değinilecektir.

Eğitim Içeriği
“Kriz”in tanımı
Krizin özellikleri
Kriz türleri
Krizin etmenleri
İşletmelerde kriz safhaları
Kriz süreci
Kriz yönetiminin tanımı
Kriz yönetiminin amaçları
Kriz yönetiminin özellikleri
Kriz yönetimi türleri
Kriz ve yöneticiler
Kriz yönetimi ve iletişim
Kriz yönetimi ve iletişim için faaliyetler
İşletmelerde Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi:
Yaşanan Krizlerin Nedenleri
İşletmelerin Kriz Dönemi Politikaları
İşletmelerin Kriz Yönetimi Planlarına Sahipliği
İşletmelerin Kriz Dönemi Planları Tercihleri
İşletmelerin Kriz Yönetimi Stratejilerinin Belirlendiği Örgüt Seviyesi
Yöneticilerin Kriz Dönemlerini Algılama Şekilleri
İşletmelerin Kullandıkları Kriz Çözme Yaklaşımları
Kriz sonrasında karşılaşılan sonuçlar
Kriz dönemlerinde işletmelerde uygulanan stratejiler
Hedef
ISO 9001:2015 standardının ve uygulamalarının tanıtılması, ISO 9001:2015 sistemi kurulmasının sağlanması Kalite Kavramı, Kalite Sistemi Kavramı, ISO 9001:2015 Standardının Maddelerinin açıklanması konusunda pratik çalışma yaparak kalite yöneticilerine, ISO 9001:2015 uygulayan veya uygulamak isteyenlere ya da firmalarda çalışan personele standart hakkında temel eğitimler vermek.

Kimler Katılmalı
Kalite Yönetim Sistemi kurma, geliştirme veya sürdürme ile ilgili çalışmalarda görev alan/alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler. KYS sistemine sahip olan işletme çalışanları ve yöneticiler. ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler,öğrenciler katılabilir.

İçerik
0.1. Genel
 0.2. Kalite yönetim prensipleri,
 0.3. Proses yaklaşımı
   · PUKÖ döngüsü
   · Risk temelli düşünce
 0.4. Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler
1.Kapsam
2.Tarihçe
3.Terimler ve tanımlar  
4.Kuruluşun kapsamı
5.Liderlik
6.Kalite yönetim sistemi için planlama
7.Destek
8.Operasyon
9.Performans değerlendirme
10.İyileştirme"
• Soru-cevap uygulaması
Hedef
Kaynes Eğitim, Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Seçimi Eğitimi ile otomotiv, havacılık, makina, savunma sanayi vb sektörlerde hassas parça ve ürün tasarımı, ar-ge ve imalatı yapan işletmelerde çalışan mühendis ve teknik elemanların Geometrik Ölçülendirme ve toleranslandırma bilgisini arttırmak hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı
Tasarım, imalat, kalite vb alanlarda çalışan Mühendis ve Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve diğer teknik personeller katılabilir.

Eğitim İçeriği
c Kavramı
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde Kullanılır?
Boyut Toleransları
Şekil ve Konum Toleransları
Toleransın Ayrıntılı Tanımları ve Resimlerde Gösterilmesi
Tolerans Cetvellerinin Kullanılması
Referanslar
Komparatör Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Kuralları
Geometrik Özelliklerin Parçalar Üzerinde Ölçümü ve
Değerlendirilmesi
Yerleşim Toleransı Uygulamaları
Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamaları
Geometrik Toleranslı Elemanların Mastar İle Kontrolu
Bağlama Tiplerine Göre elemanların Toleransı
Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamalar
Hedef
Tedarikçi ve Müşterisi arasında yeni ürün devreye alma sürecinde ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında ve en düşük maliyetle üretiminin sağlanması, üretimde ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlamasının standartlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı
Üst ve Orta kademe yöneticiler, parça onay sürecinde ve müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, çalışanlar


Sertifika
Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan APQP Sertifika Belgesi verilecektir.

Ürün Kalite Planlama Sorumluluk Matrisi
Ürün Kalite Planlamasının Esasları
Ürün Kalite Planlama Zamanlaması
Projenin Tanımlanması ve Planlanması
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi,
Proses tasarımı ve geliştirme,
Ürün ve prosesin geçerlilik kazanması,
Geri bildirimin değerlendirilmesi ve düzeltici faaliyetler,
Kontrol planı metodolojisi
Fizibilite Değerlendirmeleri
Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi
Kontrol Planlaması
Kontrol Planı Oluşturma
Kontrol Teknikleri Ve Yönetimi
Kontrol Planlamasının FMEA İle İlişkisi
• Soru-cevap uygulaması
Hedef
"Özellikle otomotiv sektöründe proseslerdeki bazı önemli girdilerin belirlenmesi ve girdilerdeki değişkenliklere bağlı olarak oluşan hataların ürün üzerindeki olan etkilerinin incelenmesi gereklidir. Ürün kalitesini güvenceye almak amacı ile uygulanan FMEA ile, üretim süreçlerinde oluşabilecek hatalar üzerine konsantrasyon sağlayarak, çalışma ekibinizle birlikte hata önlemeye dönük iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir.

FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi

FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi  Konferans Sistemi

Hedef
Özellikle otomotiv sektöründe proseslerdeki bazı önemli girdilerin belirlenmesi ve girdilerdeki değişkenliklere bağlı olarak oluşan hataların ürün üzerindeki olan etkilerinin incelenmesi gereklidir. Ürün kalitesini güvenceye almak amacı ile uygulanan FMEA ile, üretim süreçlerinde oluşabilecek hatalar üzerine konsantrasyon sağlayarak, çalışma ekibinizle birlikte hata önlemeye dönük iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir

FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi  Konferans Sistemi

Program Hedefi  
Özellikle otomotiv sektöründe proseslerdeki bazı önemli girdilerin belirlenmesi ve girdilerdeki değişkenliklere bağlı olarak oluşan hataların ürün üzerindeki olan etkilerinin incelenmesi gereklidir. Ürün kalitesini güvenceye almak amacı ile uygulanan FMEA ile, üretim süreçlerinde oluşabilecek hatalar üzerine konsantrasyon sağlayarak, çalışma ekibinizle birlikte hata önlemeye dönük iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir
"

Kimler Katılmalı
"Ürün ve/veya proses tasarımı aşamalarında rol oynayabilecek tüm firma personeli (Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar) Firmalarında ISO/TS 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler."

İçerik
FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Nedir?
    * FMEA’nın Amacı
    * Potansiyel Hata Modu Nedir ve Nasıl Belirlenir?
    * FMEA Nasıl, Ne Zaman Başlatılır ve Son Bulur?
    * Hata Türleri Etki Analizi Uygulama Aşamaları
    * FMEA Çalışma Grubunun Oluşturulması
    * FMEA Çeşitleri
    * FMEA Kabul Kriterleri
    * FMEA`nın Kalite Sistemleri Açısından Önemi
    * FMEA ISO 9001 Sistemi’nde Nasıl Kullanılır?
    * Hata Türleri Etki Analizi Örnekleri
    * Raporlama
    * Sonuçların Değerlendirilmesi
    * Pratik Çalışmalar
    * Vaka Analizleri
• Soru-cevap uygulaması
Hedef
Otomotiv sanayi içerisinde faaliyet gösteren kurumların, sağladıkları ürünler ile ilgili ürün dokümantasyonunun sağlanarak müşteri tarafından onaylanmasını sağlayan bir yöntemdir. Eğitim sonunda katılımcıların parça sunum dosyasını oluşturması ve devamlılığında yürüteceği faaliyetler konusunda bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı
Yeni ürün devreye almada ve proseslerin geliştirilmesinde çalışanlar.
TS 16949 sisteminin kurulması, geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanlar.


PAP Gereklilikleri
Özel proses gereklilikleri
Proses, parça, ürün ve müşteri kabul kriterleri
Parça Sunum İhtiyacı
Parça Onayı Şartları
Parça Sunum Seviyeleri
Sunum Seviyeleri İçerikleri        
Kayıt ve Numune Saklama
Parça Onayı Sunumunda Müşteri İstekleri
Parça Onayında Kullanılan Formlar
Parça Sunum Garanti Mektubu
Görünüş Onay Raporu
Boyutsal Kontrol Sonuçları Raporu
Malzeme Testleri Raporu
Performans Testleri Raporu
PPAP Kontrol Listeleri
Soru-cevap uygulaması
PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ  SGK UYGULAMALI  BORDRO UZMANLIĞI EĞİTİMİ

“6552 SAYILI  YENİ TORBA  YASANIN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRİĞİ DEĞİŞİKLİKLER”

“SON DÖNEMDE YAYINLANAN GENELGELER VE DUYURULAR”

Amaç
Eğitimin Amacı: Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. Personel Ücret bordrosu Kavramı ve 5510 Sayılı yeni SGK yasası ile şahıs sigorta primi ödemelerinin ücret bordrosunda indirim konusu yapılması, 5510 Sayılı yasaya görev devreden SGK matrahları hesaplamasında ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması.

Kimler Katılmalı
İnsan kaynakları ile Personel özlük işleri  bordro konusunda hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler,

PERSONEL YÖNETİMİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
İş Kanunu’na göre, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şemasının ve görev tanımının önemi
İş Kanunu’na göre, Performans Yönetimin ve İş Akış süreçlerin önemi
4857 İş Kanunu’na, 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine göre personel eğitiminin önemi
İş Kanunu’na göre, personel özlük dosyasında olması gereken evrakların, mahkeme süreçlerine etkisi
İnsan kaynakları özlük işlerinin planlanması ve aksiyonların alınması
İş yasasına  göre etkin dokümantasyon hazırlanması
6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin,6552 sayılı torba yasanın asıl işverenlere getirdikleri sorumluluklar nelerdir?
2014 yılı değişen mevzuatları ve Yargıtay kararlarının özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
Denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması
PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİN ÖNEMLİ KONULARI

Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
213, 5510, 4857 Kanunlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun insan kaynaklarına etkisi.
5510 Sayılı Kanunda sigorta primine tabi olan ve olmayan kazançlar nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
Gelir Vergisi dilimleri, Kümülâtif Gelir Vergisi Diliminin değişmesi ile bordroda oluşan değişiklikler.
Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirilme süreçleri.
İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
SSK prim matrahı nedir?
Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler
5510 Sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
5510 Sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
5510 Sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişlikler.
EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir, ne zaman hazırlanır?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması
İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
İşyeri Açılışı ve Bildirimi
Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
SGK teşvikleri? İndirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
SGK ve İŞKUR’a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar
Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
Kıdem ve İhbar tazminatının hesaplanması,
Kısmı süreli çalışan personellerin kıdem, ihbar tazminatın hesaplanması,
SGK İşveren Uygulama Tebliğinde alan yer alan işletmeler için önemli konuları nelerdir?
Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?
İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDROLAMA BORDRO EKRANI İLE HESAPLAMA

Brütten nete,  netten brüte
Normal çalışanın bordro hesaplaması
Emekli çalışanın bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
Sendikalı çalışan, icra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu,
Yemek yardımı (kupon), çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu,
SGK tavanını aşan personelin bordrosu
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Personele sağlanan hediye çeklerinin alan personelin bordrosu
Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım alan  personelin bordrosu
Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
Sgk tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu
Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler
Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları
Kümülatif gelir vergisi matrahının oluşumu  ve  bordrolama sonucuna etkisi
Hesap makinasıyla   ve  bordro ekranı  ile bordro yapılması ve katılımcılara yaptırılması

NOT: Eğitimde uygulamalar hesap makinası ve  bordro ekranı ile yapılmaktadır.
Hedef
Kaynes Eğitim, Ölçme Tekniği ve Kontrol Eğitimi ile işletmelerin kalite, tasarım, ar-ge, bakım, imalat vb bölümlerinde çalışan her kademe teknik elemanların Ölçme Tekniği ve Kontrol bilgisini arttırmayı hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı
Kalite,tasarım, imalat, bakım vb alanlarda çalışan Mühendis ve Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve diğer teknik personeller katılabilir.


İçerik
Ölçmenin tanımı ve önemi,Ölçme çeşitleri
Kontrolün tanımı ve önemi,Kontrol çeşitleri
Ölçme ve Kontrolü etkileyen etkenler
Uzunluğun Ölçülmesi,Uzunluk Ölçü Aletleri
Şerit Metreler, Cetveller,Sürmeli kumpaslar,Mikrometreler
Ölçme aletleri,İbreli ölçme aletleri
Kontrol aletleri,Mastarlar (Çatal,Tampon,Blok,Vida)
Açı ölçme ve Yüzey Kontrol Aletleri
Yüzey kontrol gönyeleri
Üniversal açı gönyeleri
Düzlem Yüzeylerin Kontrolü
Komparatörler ve Ölçü saatleri Pleytler
Doğrusalla, Düzlemseldik ve Yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi
Basınçların Kontrolü ve ölçülmesi
Sertlik ve Sertlik ölçme
Ölçme hataları ve nedenleri
Kalite kontrolün önemi
Hedef
MS Excel,  iş dünyasında çok yoğun şekilde kullanılan araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması firmalarda önemli verimlilik artışını beraberinde getirmekte ve maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunabilmektedir. Çalışanların Excel’i etkin bir şekilde kullanmaları çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı tamamlamalarına  ve raporlamalarına olanak sağlamaktadır.

İleri Excel eğitimi temel hedefi orta düzey Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri çeşitli problemlerin çözümünde kullanacakları etkin çözüm yöntemlerini sunmaktır. Katılımcılar alınan eğitim sonrasında Excel’i daha verimli bir şekilde kullanabileceklerdir.

Kimler Katılmalı
İş yaşamında MS Office programlarının etkin bir şekilde kullanılması, kişilerin kariyerlerine önemli artılar katmaktadır. Zamanını profesyonelce yönetmek isteyenler, yaratıcılığını ve yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedefleyenler bu programa katılarak ofis yazılımlarının tüm özelliklerini üst düzeyde kullanabilecek hale gelirler. Katılımcılar Bilgisayar kullanım ve temel Excel bilgisine sahip olmadır.


İçerik

Modül 1: Tablolar ve Veri Yönetimi Veri Sekmesini Kullanmak

Sıralama

Gruplandırma ve Seviyelendirme

Otomatik Filtreleme

Gelişmiş Filtreleme

Alt Toplam

Yinelenenleri Kaldır

Veri Birleştir

Modül 2: Veri Doğrulama ve Koşullu Biçimlendirme Veri Doğrulama

Kuralları ile Çalışmak

Koşullu Biçimlendirme Ayarları

Koşullu Biçimlendirmede Deyimleri Kullanmak

Hücrelere Veya Alanlara İsim Vermek

Değerleri İçeren Hücreleri Biçimlendirmek

Koşullu Biçimlendirmeyi Temizlemek

En Üst 10 Öge

Daha Üst ve En Alt Biçimlendirme Ayarları

Bilgi Çubukları ile Çalışmak

Renk Birimleri ile Çalışmak

İkon Takımı ile Çalışmak

Sparkline (Mini Grafik) Düzenlemesi

Data Validation

Modül 3: Fonksiyonlar Arama ve Veri tabanı Fonksiyonları

(Dsum, Dcount, Davarage, Dmax,Dmin)

Mantıksal Fonksiyonlar (If,And,Or)

Metin Fonksiyonları (Upper, Lower, Left, Right, Mid,Trim)

Düşeyara (Vlookup) formülünde Yaklaşık (True) ve Tam Eşleşme (False)

Metodları

Yatay Ara (Hlookup)

Countif  (Eğer Say) ,Sumif (Eğer Topla) Fonksiyonlarının kullanımı

Karekök,Mutlak Değer ve Daha Bir Çok Fonksiyonun Kullanımı

Finansal Fonksiyonların Kullanımı

Date,Today,Now Fonksiyonları

Edate, Networkdays Fonksiyonları

Zaman Verileri ile Çalışmak

Modül 4: İşbirliği Açıklama Eklemek ve Silmek

Açıklamaları Görmek ve Yazıcıdan Çıkarmak

Çalışma Kitabını Paylaştır

İzleme Seçenekleri

Değişiklikleri Kabul ve Reddet

Hücerelere veya Alanlara İsim Vermek ve Kullanmak

Ad yöneticisi (Name Manager) kullanımı

Modül 5: Çalışma Kitabı, Çalışma Sayfası ve Hücreleri Koruma

Çalışma Sayfasını Korumak

Çalışma Kitabını Korumak

Çalıma Kitabında Güvenlik Sağlamak

Doküman Şifreleme

İzin

Modül 6 : Özet Tablo (Pivot Table)

Pivot Table Oluşturmak

Pivot Table Biçimlendirme Seçenekleri

Pivot Grafiği Oluşturmak

Dilimleyiciler Kullanmak

İlişkili Dataları Tablo Olarak Tanımlamak

Tablo Değerlerini Formüllerde Kullanmak

Modül 7 : Dış Verilerle Çalışmak ve Veri Doğrulama

Dış Veri Alma araçları (Get External Data)

Başka bir Excel Dosyasından, MSAccess veriambarından  veya ODBC

bağlantısı ile herhangi bir sistemden veri almak

Txt, Csv formatındaki dosyalarla excelde çalışmak

Veri Doğrulama (Data Validation) araçlarının kullanımı

Durum çözümleme (What-If Analysis) araçlarının kullanımı

Modül 8 : Baskı

Baskı ön izleme

Başlık oluşturma

Sayfa Sayısı Ekleme

Tek Sayfaya sığdırma


Modül 9: Makrolar (Opsiyonel Olup, İleri Excel Eğitiminin Devamından Ekstra 6 Saat olarak uygulanmaktadır. )

Makro Oluşturmak

Makroları Çalıştırmak ve Kaydetmek

Form Denetimlerini Kullanmak

Form Araçlarına Makrolar Atamak

Makrolara Kısayollar Tanımlama

Makro Güvenliği
Kimler Katılmalı

Robotik ve Elektronik Uygulama Geliştirme ve Arduino Programlamaya ilgi duyan herkes katılabilir.

Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Eğitim Sertifika Belgesi verilecektir.

İçerik

Bu eğitimde katılımcılara ilk olarak teorik ve pratik temel elektronik bilgisi verilecektir. Gerekli temel elektronik bilgi alt yapısı oluşturulduktan sonra Arduino kartının genel yapısından, çeşitlerinden ve kullanım alanlarından bahsedilecektir. Arduino’yu programlama için kullanılan yazılım dilinin katılımcılar tarafından kullanılabilmesi için gereken temel kavramlar (veri türleri, aritmatik işlemciler, program denetim deyimleri) işlenecektir. Arduino’nun programlanabilmesi ve elektronik devrelerde kullanılabilmesi için ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Dijital Port İşlemleri, Analog Port İşlemleri, PWM İşlemleri, Arduino İle Seri Haberleşme konuları üzerinde uygulamalar yapılarak katılımcıların kendi başına Arduino üzerinde programlama ve proje geliştirme becerisi kazanması sağlanacaktır.
Hedef
Autodesk Inventor, tasarım sürecini hızlandırmak, veri yönetimini basitleştirmek ve ürün geliştirme maliyetlerini düşürmek için mekanik tasarımcılara yönelik çözümler sunan bir programdır. Inventor kursu ile katılımcıların programı tanıması ve programı kullanarak 3D parça ve montaj modellemeleri yaparak bu datalardan teknik resimler oluşturmasına kadar tüm süreçlerin kursiyerlere aktarılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı
Teknisyen, tekniker, teknik öğretmenler ve mühendislerin yanı sıra öğrenimi tamamlayamamış meslek hayatında kendini geliştirmek isteyenler.


Kurs İçeriği
Gişiş
İnventor 3D Tasarım Mantığına Giriş
Standart Araç Çubuklarının Kullanımı
3 Boyutlu model oluşturma yöntemleri
Inventor arayüzünün tanıtılması

Sketcher
Sketcher Operasyonları makina tasarım projeleri

Part Design – Parça Tasarlama
İnventor de Parça Tasarlama
Eskiz Tasarım Mantığı.
Eskiz Unsurları ve Geometrik Sınırlamalar
Temel Parça Modelleme Teknikleri
Akıllı parça tasarımı
Parametrelerde değişiklik yapmak

Sheet Metal Design – Sac Metal Tasarlama
Sac metal parametrelerinin tanımlanması
Sac metal şekillendirmeleri
Sac Açınımları
Assembly Design – Montak Tasarlama
Sınırlamaların Tanımlanması
Montaj Modelleme
Bir Montajın içine Parça eklemek
Montaj Sınırlandırmalarının Tanımlanması
Standart Parçaların Kullanımı
Montajların Analiz edilmesi
Çelik Konstrüksiyon Tasarımı
Kaynaklı Montajlar

Drafting – Teknik Resim Oluşturma
Antet Oluşturma
Ölçülendirme Teknikleri
Görünüşler
Kesit Görünüşler
Parça Listesi Oluşturma
Detay ve Patlatılmış Görünüşler Hazırlama
Ölçülendirme, Çizim Ayarları ve Çıktı Alma
Çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini standart ve yönetmelikler göre entegre olarak yapmanızı sağlar. Aynı zamanda  çözüm sonrası tüm çizimler hazır duruma gelir. Betonarme kesit ve performans hesaplarını TS500, TDY2007, ACI318 ve UBC97'ye uygun olarak yapabilirsiniz.

Kimler katılmalı
İnşaat Mühendisleri, İnşaat Mühendisliğinde okuyan öğrenciler, Statikerler, İnşaat Teknikerleri

İçerik

STA4-CAD Kurulumu
Teorik Esaslar
STA4-CAD Bilgi Girişi
Perdeler
Genel Yapı Opsiyonları
Yük Kütüphanesi Düzenleme
Yapı Analiz Sonuçları
Radye Temellerin Analizi
Yapı Performansı ve Güçlendirme
Yığma Yapıların Performansı
Riskli bina tesbiti
Hedef
Xsteel bir yapının genel görünüşler, kesitler, detay resimleri, ileri derece raporlama, malzeme listeleri ve CNC dosyalarını otomatik olarak üretebilen bütünleşmiş bir çelik konstrüksiyon çizim ve imalat programıdır. Kullanıcı (single-user) ya da kullanıcılar (multi-user), üç boyutlu modelin üzerinde çalışabilir. Bu model, planlama ve üretim için bütün bilgileri içerir. Xsteel’in nesne yönelimli çalışıyor olması yapı temelini, birleşim tiplerini ve malzemeleri anında üretecek araçları kullanıcıya sağlar, ileri düzeyde modellemede ve çizimde zaman faktörünü en iyi şekilde kullanabilmesine yardımcı olur. Xsteel konstrüksiyondaki jointler de kullanılan plaka, civata ve flanş gibi elemanları üretir.

Kimler Katılmalı
İnşaat mühendisleri, makina mühendisleri, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler, teknikerler, teknisyenler ve çelik yapıların tasarımında çalışan ve/veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen teknik personel katılabilir.


Kurs İçeriği
1.    Programa Giriş
a.     Xsteel tanımı ve işlevselliği
b.    Xsteel tasarım mantığına giriş
c.     Xsteel standart araç çubuklarını ikon ve menu tanımları

2.    Modelling
a.     Setup ayarlarının yapılması
b.    Xsteel’de grid ve model oluşturma
c.     Model oluşturma aşamaları
d.    3d ve plan görünüşlerin oluşturulması
e.    Modelleme ortam araçlarının kullanılması
f.      Model elemanlarının uzayda girilmesi
g.    Görüntü filitresinin kullanımı
h.    Model elemanlarının taşınıp kopyalanması
i.      Civatalı ve kaynaklı bağlantıların yapılması

3.    Detailing
a.     Model elemanlarının birleştirilmesi
b.    Joint kullanım mantığı
c.     Jointlerle elemanları birleştirilmesi
d.    User joint oluşturulması
e.    Macro kullanımı
f.      Çok kullanılan jointlerin kullanımı

4.    Drawing
a.     Numaralandırma ayarlarının yapılması
b.    Genel çizim ayarlarının yapılması
c.     Genel resimlerin oluşturulması
d.    Kesit görünüşlerin alınması
e.    Ölçülendirme
f.      Assembly resimlerin oluşturulması
g.    Single part resimlerinin oluşturulması
h.    Multi drawinglerin oluşturulması
i.      Çizimler üzerinde yapılacak kişisel değişiklikler

5.    Symbol Editor
a.     Genel bilgileri
b.    Sembol oluşturma
c.     Oluşturulan sembollerin kullanılması

6.    DosyaSsistemi, Alt Klasör ve Dosyaların Kullanımı
a.     Xsteel dosya yapılanması
b.    Kullanıcı şifresinin girilmesi
c.     Kullanıcıların yapabileceği kişisel değişiklikler
d.    Dosya tipleri
Hedef
Herhangi bir kurumun kurumsal kimliğinin yansıtılması ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacı ile ulusal ve uluslararası ağ ortamında yayınlanan online sistemlere Web Sitesi ve bu sitelerin oluşturulma sürecine Web Tasarımı denir. Metin, video, ses kaydı veya fotoğraf gibi tüm işitsel ve görsel araçları kullanarak oluşturulan parçalara web sayfası, aynı sistem altındaki bütün web sayfalarının bir araya gelmesi ile oluşan ve Global İnternet Ağında yayınlanan bütüne de Web Sitesi denir. Web Tasarımı çalışması sonucunda ortaya çıkan Web Siteleri, günümüzde internette vakit geçiren kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artması ve insanların internet başında geçirdikleri süreler azımsanamayacak boyutlara ulaştığı için firmalar için ciddi anlamda önemli bir tanıtım aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Web Sitelerinde firmalar, ürünlerinin fiyat ve teknik özellik bilgilerini, resimlerini, videolarını yayınlayabiliyor, verdikleri hizmetler ile ilgili potansiyel müşterilerini bilgilendirebiliyor, kendilerini rahat bir şekilde tanıtabiliyor ve potansiyel müşterilerine çok hızlı ulaşabiliyorlar. Tanıtım aracı olarak kullanılmasının dışında web tasarımı sonucunda elde edilen web sitelerinin bir diğer önemli artısı da firmalar içi internet üzerinde online mağaza gibi işlev görebilmeleridir. Firmalar, ürünlerinin tüm bilgilerini buradan paylaşıp satış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Kimler Katılmalı
Web tasarımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Temel bilgisayar bilgisi ön şartı bulunmaktadır.


Web Tasarımı ve Programlama Eğitim İçeriği
HTML: Web tasarım denince HTML etiketleri olmazsa olmaz. Kursumuzun başında ileri düzeye kadar bir HTML eğitimi alacaksınız. Bu kısmın sonunda statik yani durgun web sayfaları yapabilecek konumda olacaksınız.

ASP : Dinamik yani kullanıcı etkileşimli sayfalar hazırlayabilmek için bir programlama dili öğrenmemiz gerekir.
Bu dil ASP olabilir. Bütün veri tabanı ve nesne uygulamalarıyla yoğun bir ASP eğitimi alacaksınız. Bu kısmın sonunda da kullanıcı etkileşimli (ziyaretçi sayfası, iletişim formu vb.) scriptler yazabilecek seviyede olacaksınız.

Adobe Photoshop: Ayrı bir kurs olan photoshop programını da web tasarımı kursumuzun içerisinde anlama şansına sahip olacaksınız. Bu kısımda web sayfası tasarlarken photoshop programının hangi araçlarına ihtiyaç duyacaksanız o araçlar anlatılacaktır.

FTP: Çalışmalarınızı yayınlanmak üzere ana makinaya transfer etmek için kullanılır.

Web sayfası yayınlamak: Kurs süresi içinde yaptığınız web sayfalarını internet ortamında herkes ile paylaşacaksınız.
Grafik tasarım iletilmek istenen bir mesajın, görsel ögeler kullanılarak, belli bir düzen ve ahenk içerisinde ortaya konmasıdır. Akılda kalıcılığı, kolay anlaşılabilirliği, evrensel algılama boyutlarında olması iyi bir tasarımın temel özellikleridir. Görsel ögeleri tüm bu kurallar içerisinde ve kendi hayal gücünün zenginliklerinide kullanarak; derleyen, tasarımı ortaya koyan kişi grafikerdir.

Kaynes Eğitim Grafik Tasarım kursu içeriğinde anlatılacak programlar;

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe Photoshop Ne İşe Yarar?

Adobe Photoshop Kursu, Adobe Photoshop, hem amatörler hem de uzmanlar tarafından kullanılan profesyonel bir resim işleme yazılımdır. Mac, Windows platformda kullanılabilmesi, efektif arabirimi ve sahip olduğu araçların zenginliğiyle Adobe Photoshop resim oluşturma ve düzenleme konusunda piyasadaki en popüler yazılımdır. Web tasarımından fotoğrafçılığa kadar içinde grafik olan her alanda kullanılmaktadır. Adobe Photoshop'la yapılabilecekler, kullanan kişinin hayal gücüyle sınırlıdır. Adobe Photoshop Kursu kapsamında Adobe Photoshop'un kullanımı ve "Adobe Photoshop ile tasarım teknikleri" öğretilecektir.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop a temel giriş
Programda sayfa açma sayfa düzeni
Ölçülendirme
Layer
Layer lar arası geçişli çalışma
Araç Panelini
Fırçalar
Boyama işlemleri
Dekupe
Filtre efektleri
Fotoğraf Rötüşü
Blur

Adobe Illustrator Ne İşe Yarar?

Adobe firmasının geliştirdiği vektörel tabanlı çalışma sistemine sahip grafik düzenleme ve geliştirme programıdır. Bu program sayesinde web sitesi arayüzleri, kurumsal kimlik çalışmaları (logo, kartvizit, zarf, cdyüzü, cd kutusu yüzü, antetli kağıt, firmaların kullandığı faturalar vs..), basılı yayınların (dergi, kitap, gazete ,reklam, afiş, poster vs) içeriği gibi çalışmaların tümü hazırlanabilir.

Adobe Illustratör
Adobe Illustratör a temel giriş
Programda sayfa açma sayfa düzeni
Ölçülendirme
Dekupe
Dekupe çeşitleri
Fırçalar
Character
Paragraph
Swatches
Pathfinder
3D Çizim
Gradient
Align
Hedef
Dünya ölçeğinde en fazla kullanılan CAD yazılımlarından biri olan AutoCAD İki Boyutlu (2D) ve Üç boyutlu (3D) çizim yapılabilen genel amaçlı tasarım programıdır.  Kaynes Eğitim AutoCAD Kursları ile, sektör deneyimli, profesyonel ve aktif AutoCAD kullanıcısı eğitmenleri, AutoCAD kursu katılımcıları ile buluşturarak modern eğitim salonlarında ve tamamen uygulamaya yönelik eğitimle katılımcıların sektör koşullarının gerektirdiği düzeyde program kullanım yeterliliğine sahip olmalarını hedeflemektedir.

Kimler Katılmalı
Mimarlar, mühendisler, tekniker, teknisyenler, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler ve kendisini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Sertifika
Kursun sonunda verilecek bitirme projesini tamamlayan katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Sertifika Belgesi verilecektir.

İçerik
Programa Giriş
Autocad Programı ile Yapılabilecekler
Çalışma Ekranını Tanıma,
Kullanılan Sektörlerin Tanıtımı
Dosya Yapısı, Dosya Açma, Dosya Transferi
Çizim Yapma Yöntemleri (Mutlak, Artımsal Ve Polar Koordinat Sistemleri)
Temel Çizim Komutları (Draw Araç Çubuğu)
Temel Çizim Komutları İle Uygulamalar
Nesne Düzenleme Komutları Ve Uygulamalar
Ölçülendirme Komutları Ve Uygulamalar
Blok Oluşturma Ve Blokları Kullanma
Parametrik Komutları Ve Uygulamalar
Özellik Sorgulama Komutları
Katmanlar (Layer) Ve Şablon Dosyaları Oluşturma
Özellik Sorgulama Komutları
Mesleklere Göre Çizim Örnekleri (Mimari, Mekanik, Mobilya,İnşaat)
Çıktı Alma Ayarları Ve Uygulama (Yazdırma, Plot)
3D Araçları ve Uygulamalar
Kaynes Solidworks Yetkili Eğitim ve CSWA Sınav merkezidir. Kursumuz MEB onaylıdır.

Hedef
SOLIDWORKS 3D CAD çözümleri, fikirlerinizi kolayca mükemmel ürünlere dönüştürmenizi sağlar. Sezgisel arayüzü ve etkili tasarım özellikleri sayesinde daha akılcı ve hızlı şekilde ürün geliştirmeye olanak sağlar ve böylece iş süreçlerinizin başarısını arttırır. Kullanımı kolay ve etkili araç setleri, tasarım bilgisinin net biçimde iletilebilmesi, sanal prototip oluşturma ve üretime hazır çizim ve verilerin hızlı şekilde oluşturulabilmesi ile rekabetçi piyasa şartlarında belirgin avantaj sağlayan SOLIDWORKS 3D CAD uygulamasının kursiyerlere sektör profesyoneli aktif program kullanıcısı eğitmenler tarafından ve tamamen uygulamaya yönelik aktarılması temel hedeftir.

Kimler Katılmalı
Makina,tesis, imalat, parça, fikstür, aparat vb tasarımı ve projelendirmesi alanlarında çalışan mühendis, tekniker, teknisyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler.


İçerik
1. Sketcher - Çizim
a. Solid Works programı ara yüzü tanıtılması
b. Sketcher mantığı
c. Sketcher‘a giriş
d. Profil çizimleri
e. Profillere uygulanacak işlemler
2. Part Desing - Parça Tasarımı
a. Parça tasarımına giriş
b. Görüntü ayarlamaları
c. Sketch tabanlı uygulamalar
d. Katı modele uygulanacak işlemler
e. Katı modelin translation ile koordinatların değiştirilmesi
f. Sac metal şekillendirilmesi
g. Yüzey oluşturma işlemleri
h. Yüzey tabanlı katı oluşturma
i. Parçaların imali için gerekli olan kalıplamanın uygulanması
3. Sheet Metal Desing- Sac Metal Tasarımı
a. Sac metal parametrelerinin tanımlanması
b. Sac metal şekillendirmeleri
c. Açılım hesaplanması
d. Açılımın Autocad programına aktarılması
e. Açılımın teknik resme dökülmesi
f. Parça dizaynı yardımı ile şekillendirme
4. Assembly Desing- Montaj Tasarımı
a. Montaj hakkında bilgi
b. Parçaların montaja çağrılma yolları
c. Kısıtlamaların oluşturulması
d. Mekanizmaların hareketi
e. Mekanizmalarda hareket engelleyiciler
f. Mekanizmalarda bağımlı hareketler
g. Montajlara Toolbox yardımı ile parça çağrılması
h. Smart Mate ile hızlı parça ekleme
5. Drafting- Teknik Resim
a. Teknik resimlerin çıkarılması
b. Görüntü oluşturma
c. Ölçümlendirme
d. Montaj numaralarının girilmesi
e. Şekil ve ölçüsel toleranslar
6. Surface - Yüzeylerle Çalışma
a. Sac metal şekillendirilmesi
b. Yüzey oluşturma işlemleri
c. Yüzey tabanlı katı oluşturma
d. Parçaların imali için gerekli olan kalıplamanın uygulanması
7. Simulation - Simülasyon
a. Cosmos Motion yardımı ile basit mekanizmanın bağlantılarının tanımlanması
b. Bağlantılara sürtünme eklenmesi
c. Çarpışma sonucu oluşması gereken itme momentum değerleri
d. Mekanizmanın simülasyonu
e. Okunan değer ve tabloların yorumlanması
f. Tablo ve sonuçların Excel ve .TXT belgesi haline dönüştürülerek saklanmaları
Hedef
Kaynes Eğitim, CATIA kurslarında, dünyada bir çok sektörden binlerce firmanın ürün tasarımı ve yenilikçilik için kendisine seçtiği lider tasarım yazılımı olan CATIA’nın temel seviye katı, yüzey montaj tasarımdan, ileri seviye katı, yüzey ve montaj tasarımına, insan ergonomisi analizlerinden kablolamaya ve kompozit tasarımına kadar bir çok alanda kullanıcılara önemli avantajlar sunan bu ileri teknoloji yazılımı profesyonel eğitmenler eşliğinde kursiyerler ile buluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı
Otomotiv, havacılık, Makina, tesis, imalat, parça, fikstür, aparat vb tasarımı ve projelendirmesi alanlarında çalışan mühendis, tekniker, teknisyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler.

Kurs İçeriği
Sketcher - Çizim
Catia tasarım mantığına giriş
Standart araç çubuklarının kullanımı
Sketcher komutları
Sketcher operasyonları
Part desing - Parça Tasarımı
Catia`da parça tasarlama
Parça tasarım aşamaları
Part design ana menüsü
Part design arayüzü
Profillerden katıya geçiş
Katılarda operasyonlar
Sheet metal desing
Sac metal parametrelerinin tanımlanması
Sac metal şekillendirmeleri
Açılım hesaplanması
Açılımın autocad programına aktarılması
Açılımın teknik resme dökülmesi
Parça dizaynı yardımı ile şekillendirme
Assembly desing - Montaj Tasarımı
Montaj modelleme
Bir montajın içine parça eklemek
Parçaların montaj ekranında görüntülenmesi
Montajların uzaydaki hareketi
Montaj sınırlandırmalarının oluşturulması
Sınırlandırmaların çoğaltılması
Montajların analiz edilmesi
Drafting - Teknik Resim
Genel işlem basamakları
Teknik resim dökümanlarının oluşturulması
Kesit görünüşler
Adım adım ölçülendirme
Yüzeylerin oluşturulması
Generative shape design’ın amaçları
Extrude
Revolve
Offset
Sweep
Fill
Loft
Blend
Extract
Yüzey elemanları üzerine operasyonlar
Join
Healing
Curve smuth
Untrim surface
Disassemble
Split
Trim
Extrapolate
Pattern oluşturma
Fillet oluşturma
Diğer operasyon komutları
Wireframe
Uzayda nokta oluşturulması
Uzayda çizgilerinoluşturulması
Uzayda düzlemlerin oluşturulması
Bir eğri üzerinde çoklu nokta oluşturma
Extremum oluşturma
Project ( izdüşüm)
Kombine eğriler
Çember oluşturma
Helix
Spine oluşturma
Diğer eğri operasyonları
Bu eğitim programıyla katılımcıların veritabanı kavramı, SQL Server’in yönetilmesi, SQL Server özelliklerinin, komut ve araçlarının kullanımı hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

SQL Server Kurulumu ve Ayarları
Veri ve Veri Tabanı Kavramları
SQL Server Management Studio Kurulumu
SQL Server Ayarları
Management Studio Ortamında Çalışmak
T-SQL’e Giriş
T-SQL komut grupları (DDL, DML, DCL)
T-SQL Yazım Kuralları
Temel Veritabanı İşlemleri
İlişkisel Veritabanı Kavramı
SQL Veri Tipleri (Sık Kullanılanlar)
Veritabanı Oluşturma, Silme ve Düzenleme
Tablo Oluşturma, Silme ve Düzenleme
Field (Alan) Ekleme, Silme ve Düzenleme
Primary Key ve Foreign Key Kavramı
Check Constraint
Index
Kayıt İşlemleri
Tabloya Kayıt Ekleme (Insert)
Tablodan Kayıt Silme (Delete)
Tablodaki Kayıtları Güncelleme (Update)
Basit Sorgular
Tablodaki Tüm Kayıtları Listeleme
Tablodaki Belirli Kayıtları ve Belirli alanları Listeleme
Tekrarlayan Kayıtları Engelleme
Belirli Sayı veya Oranda Kayıt Getirme
Alan ve Tablolarda Takma İsim Kullanma
Kayıt Sayısını Öğrenme
Toplam, Ortalama, En Büyük, En Küçük Fonksiyonları
Koşullu Sorgulamalar
Karşılaştırma operatörleri
Mantıksal operatörlerin kullanımı
BETWEEN (Arasında) operatörü
IS NULL Kullanımı
Küme operatörü (IN)
LIKE operatörü ve joker karakterler
Alt sorgulamalar (IN, ANY, ALL)
İleri Düzey Sorgulamalar
Kümeleme Fonksiyonları
Gruplama (GROUP BY)
Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING)
Sorgulamaları Sıralama  (ORDER BY)
Sorgulamalarda İşlem Yapma
Pivot / Unpivot Kullanımı
Birden Fazla Tablodan Sorgulama
Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN)
Tablo Küme işlemleri (UNION INTERCEPT - EXCEPT)
Sık Kullanılan Fonksiyonlar
Sayısal Fonksiyonlar
Metin Fonksiyonları
Tarihsel Fonksiyonlar
Mantıksal Fonksiyonlar
Dönüştürme Fonksiyonları
View’lerle Çalışma
Neden View
Sorgulamaları VIEW (sanal tablo) olarak kaydetme
View Düzenlek
View Silmek
T-SQL İle Programlama
Stored Procedure
User Defined Function
Tetikleyiciler (Trigger)
LOGON Triggerlar
DDL Triggerlar
      DML Triggerlar
3Ds Max, Autodesk firması tarafından geliştirilen (ve hala geliştirilmekte olan) dünyanın en popüler ve en çok kullanılan 3D modelleme ve animasyon programıdır. Tam adı “3D Studio Max” olarak literatürde geçmektedir.

Hayal Gücünüzün sınırlarını zorlayan tasarımları hayata geçirmeniz için sonsuz imkanlar sağlayan, geleceğin tasarımcılarının programı 3ds Max’tir.

Gelişmiş eklenti desteği, güçlü modelleme kabiliyeti ve nispeten kolay kullanımı ile 3 boyutlu modelleme yazılımları arasında en yaygın kullanıma sahip uygulamalardan birisidir. 3ds max ile sınır tanımaz hayal gücünüzü sanal ortama taşıyabilir ve biraz sabırla gelecekte iyibir iş ve kazanç sahibi olabilirsiniz.


3D Studio MAX Genel Tanıtım
3D Studio MAX Arayüz
Viewport (Çalışma Ekranları)
Koordinat Sistemleri
3D Studio MAX Programı Özel Durumları
Çalışma Ekranı Kontrol Araçları
Unit Setup (Ölçü Birimi Ayarları)
Standart Objeler-Extended Objeler
Transform Araçları
Move (Taşıma)
Rotate (Döndürme)
Scale (Ölçeklendirme)
Seçim Araçları
Selection Set (Seçim Seti) Oluşturma
Group (Grup) Menüsü
Customize-Edit Menüsü
Display Paneli
Hide (Objeleri Gizleme)
Freeze(Objeleri Dondurma)
Isolate Selection
Hierarchy Paneli
Snap (Tutamaç) Araçları
Snap Toggle
Angle Toggle
Percent Toggle
Spinner Snap
Objelerin Merkezlerini Değiştirme(Transform Coordinate Center)
Hizalama Araçları (Align Tools)
Kopyalama Araçları
Shift + Move, Shift +Rotate, Shift + Scale
Mirror Kopyalama Aracı
Array Kopyalama Aracı
Spacing Tool Kopyalama Aracı
Modifers(Değiştiriciler)
Parametrik Değştiriciler(Bend, Taper, Twist, Noise,…)
Free From Deformation (FFD, FFD Box, FFD Cylinder)
Shapes (2 Boyutlu Çizimler)
Edit Spline Modifier
2 Boyutlu Objeleri 3 Boyuta Çeviren Modifierler (Extrude, Lathe, Bevel, Bevel Profile Modifierleri)
Compound Object (Bileşik Nesneler)
Connect ile Obje Oluşturma
Scatter ile Obje Oluşturma
Loft Modelleme Tekniği
AEC Extended, Doors, Windows, Stairs (Ağaçlar, Duvar, Kapılar, Pencereler, Merdivenler)
Editable Mesh Modelleme
Editable Poly Modelleme
Metarial Editör (Kaplama Yöneticisi)
Metarial Editör Arayüz
Standart Kaplama
Bitmap Kaplama
Maps (Kaplamalar)
Multi-Sub Object Malzeme
Material/Map Browser
Metarial ID
Lights (Işıklar)
İçerik
CAM, Computer Aided Manufacturing İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçeye Bilgisayar Destekli İmalat olarak çevrilmektedir. Daha önceleri çok yaygın olmayan CAM Programları günümüzde büyük önem kazanmıştır. CAM programları karışık biçimli veya elle yazılması zor olan daha doğrusu elle yazılması imkânsız olan parçaların CNC tezgâhlarında işlenmesi için gerekli kodları verdiğiniz parametrelere göre oluşturan programlarıdır. Önceden sadece CAM üzerine yazılan programlar yerine günümüzde firmaların aynı veri üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak ve gereken ihtiyaçlara cevap vermesi için CAD ve CAM modülleri aynı paket program içerisinde gelmektedir. Kaynes CAM eğitimlerinde Amerika merkezli CNC Software firması ürünü olan ve sektörde en yaygın şekilde kullanılan program olan Mastercam programı anlatılmaktadır.

Kimler Katılmalı
Talaşlı imalat sektöründe, tekniker, teknisyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler.

İçerik
Çalışma Eksenleri
CAM İçerisinde Dosya Tranferi ve Dosya Uzantıları Mantığı

Torna Modülü
Parçayı sıfırlamak
Kaba Tornalama
Finiş Tornalama
Kanal Tornalama
Vida Açma

Freze Modülü

2,5 Eksen İşleme
Parçayı sıfırlamak
Yüzey Frezeleme
Cep İşleme
Çevre İşleme
Delik Delme
Klavuz ve Rayba Çekme

3 Eksen İşleme

Kaba İşleme
Finiş İşleme
Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

-İşletme sahibiyseniz,

-Kendi işini kurmak isteyenler ve / veya kendisini bu alanda yetiştirmek istiyorsanız,

-Bir şirkette SEO yöneticisi olmak istiyorsanız,

-Bir dijital ajansta çalışmak istiyorsanız,

-Kendi işletmesinin SEO çalışmasını yürütmek istiyorsanız SEO uzmanlık eğitimine katılabilirsiniz.

SEO Uzmanlık Eğitiminin Amacı

SEO uzmanlık eğitiminin amacı Google başta olmak üzere arama motoru mantığını anlamak kendinizin veya müşterinizin web sitesinin önemli anahtar kelimeleri ile ön sıralara getirmeyi öğrenmek ve web sitelerine uygulayabilmektir.

İçerik

SEO Eğitim Konuları:

Search Engine Optimization (SEO)

• SEO Nedir?

- SEO tanımı ve temel bilgileri.

- Arama motorlarının çalışma mantığı.

- Gelişmiş Arama Parametreleri ile Etkili Arama

- SEO ile SEM farkları.

• Neden SEO?

- Sitelerin SEO’ya önem verme nedenleri.

- Arama motorlarında üst sıralara çıkmak için gerekli olan faktörler.

• SEO Uygulaması

- Arama motoru optimizasyonu nasıl yapılır?

- SEO ajanslar nasıl çalışır?

- SEO raporları nasıl olmalı?

- SEO araçları nelerdir?

- Temel SEO teknikleri nelerdir?

- Link uygulamaları

- Link Kaynakları

- Meta Verilerinin Optimize Edilmesi

- Anahtar Kelime Analizi Araçlarının Kullanılması

• SEO ve İçerik İlişkisi

- SEO uyumlu içerik nasıl olmalıdır?

- SEO dostu siteler için doğru içerik planlaması.

- SEO dostu içerik yazımı çalışması

- Etkili İçerik Stratejileri Geliştirmenin Yolları

-  İçeriklerin ve Resimlerin Optimize Edilmesi

• SEO Hataları

- Kaçınılması gereken uygulamalar

- Hatalı içerikler

- Siteye zarar verecek linkler.

Bu eğitim katılımcıya, Neler Katar?

SEO Eğitimi, organik arama sonuçlarında yer almanın incelikleri ve temel SEO teknikleri konusu kursiyerlerimize anlatılacaktır.

Piyasada nadir bulunan SEO uzmanı olma şansını yakalayacaksınız.
Organik aramalarda ilk sayfada olmanın temel tekniklerini öğrenmiş ve SEO dünyasına giriş yapmış olacaksınız.
Bilgisayar İşletmenlik Kursu MEB Onaylı

Bilgisayar işletmeni; özel sektörde, kamu kurum ya da kuruluşlarında bilgisayarla alakalı alanlarda çalışan, bilgisayarlar kullanan, kullanması zorunlu olan, ofis programlarını bilmesi gereken ve çalıştığı kuruma bu noktalarda yardımcı olan kişinin ünvanına verilen isimdir. Daha genel anlamda açıklayacak olursak; bilgisayar işletmeni bilgi işlemde çalışır ve kurumun bilgisayar ile alakalı bölümlerine bakar, diğer çalışanlara da bu konuda yardımcı olur. Yapmış olduğu iş bilgisayar başında olduğundan verilen evrakları dijital ortama girmekle yükümlüdür. Memur kadrosu arasında bulunan bilgisayar işletmelerinin en az ön lisans ya da lisans mezunu olması beklenir. Belediyelerde, kamu kurumlarında, devlet üniversitelerinde çalışabilmektedirler. Bilgisayar başında oldukça sık vakit geçiren bilgisayar işletmeni kendilerine teslim edilen dosyaları inceler, analiz eder ve gerekli yerlere veri olarak girer.

MEB Onaylı Bilgisayar Kursu İçeriği

Wndows İşletim Sistemleri

Microsoft Office Programları

Ms Word Kelime İşlem Programları

Ms Excel Elektronik Tablo Programları

Ms Power Poıntsunum Programları

Internet Bilgisi
Hedef
CNC Operatörlüğü konusunda kariyer yapmak isteyenlere yönelik hazırlanan CNC operatörlük kurslarında katılımcılara uygulamalı olarak CNC eğitimi vermek ve katılımcıların CNC tezgahlarını kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamak temel hedeftir.

Kimler Katılmalı
Talaşlı imalat sektöründe, tekniker, teknisyenler ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyenler.

İçerik
CNC Torna ve Dİk İşleme Merkezi (Fanuc ve Mitsubishi Kontrol Üniteleri)
CNC Çalışma Mantığı
Geometrik Koordinatlar
Makinaların Çalışma Prensibi
Makina Ana Fonksiyonları -G- Kodları Tanıtımı
Makina Yardımcı Fonksiyonları -M- Kodları Tanıtımı
Makinada İş Parçası Sıfırlama
Takım Boyu Ölçme
Programlama (ISO Kodları)
Uygulama – Atölye Ortamında
CNC Dik İşleme Uygulamaları
CNC Torna Uygulamaları


Ön Şart
Temel Teknik Resim Bilgisi,Temel Mekanik Bilgi ve Yatkınlığı
-Model oluşturma
-Malzeme tanımlama
-Kesit tanımlama
-Yük atamaları
-Analiz yapılması
-Moment ve kesme kuvveti diyagramlarının ve noktasal yer değiştirmelerin incelenmesi
-Analiz sonuçlarının excele aktarılması
-Tasarım ve dizayn menüsünün incelenmesi
-Yönetmeliklerin incelenmesi
-Betonarme ve çelik yapılara ait örnek uygulamalar
Hedef
Eğitimin amacı, katılımcılara, çalışma ortamında alışılagelmiş israfların ortadan kaldırılması için kontrollü bir temizlik ve düzen prensibi olan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan 5S Sisteminin işleyişini ve pratik uygulama şeklini aktarmaktır.

Kimler Katılmalı
Mühendisler, Teknilerler, Teknisyenler dahil olmak işletmelerin tüm beyaz ve mavi yaka  personelleri katılabilir.

Sertifika
Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Sertifika Belgesi verilecektir.

İçerik
Küçük Görünen Büyük Kayıplar
5S Nedir, nerelerde uygulanır
Ofis ve İmalat Uygulamalarında 5S Kazanımları
Sistematik temizlik ve çalışma düzenine geçiş
5S Sistemi Yol Haritası
5S Takımları Oluşturma ve 5S Organizasyonunu Kurma
Uygulamada hayata geçirme
5S kontrol sistemi ve sürekli iyileştirme
Fotoğraf ve Videolarla 5S Uygulama Örnekleri
Çöplükten Hazine Çıkarma
Görsel Çalışma Ortamı ve 5S
Sektörel uygulama örnekleri
İçerik

1-Fotoğrafı Anlamak

Fotoğraf nedir

Fotoğrafa nasıl bakılır nasıl eleştirilir

2-DSLR Makineler Nasıl Çalışır

Gövde

Lensler

Geniş Açı

Standart

Telefoto

Sensör

3-Otomatik ve Yardımcı Modlar

A

P

Tv

4-Manuel Ayarlar

Diyafram

Estantane

İso

5-Kompozisyon ve Teknik

Perspektif

Çizgiler

Kurallar

6-Işık

Ters Işık

Silüet


7-Dış Çekim

8-Temel Photoshop
EKED Eğitimi (LOTO)

EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene) Sistemi; Bakım, onarım, temizlik, ayarlama, kalibrasyon gibi faaliyetlerde enerji kaynaklarının  tehlike arz edebilecek kadar yakınında çalışma durumlarında, makine – insan etkileşimine başlanmadan önce, çalışan personelin sağlığını korumak, oluşabilecek her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla, hareketli parçalara güç sağlayan elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik, basınçlı gaz ve akışkanlar, buhar, su, kimyasallar ve depolanmış ya da kalıntı enerji vb. enerjilerin kesilmesi, kalan enerjinin boşaltılması veya pano, trafo ve güç ünitelerinde yapılacak çalışmalar öncesinde enerjinin kesilmesini sağlayarak kontrollü şekilde çalışmanın sağlanmasıdır.

Bu anlamda bakım – onarım işlemlerini gerçekleştiren personellere EKED Eğitimi verilmesi ve uygulamaların öğretilmesi ileride meydana gelebilecek ağır yaralamalı, uzuv kayıplı ya da ölümlü iş kazalarının önlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

EKED Eğitimi asgari aşağıdaki başlıkları içerir:

Etiketleme – Kilitleme uygulamalarının amacı,
Etiketleme – Kilitleme Sistemi,
Tesislerinde bulunan tesisat, makine üzerinde izolasyon gerektiren tehlikeli enerji kaynakları,
Etiketleme – Kilitleme yöntemleri, araçları,
Etiketleme – Kilitleme uygulamaları için kritik görev ve sorumlulukları,
Etiketleme – Kilitleme uygulama işlem basamaklarını,
Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi vb. özel durumlarda yapılması gereken işlemler.
Eğitim İçeriği

Hedef
Kaynes Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Eğitimi ile kalıp konusunda uzmanlaşırken plastik malzemelerde tanıtıyacaksınız.

Kimler katılmalı

Kalıp tasarımı öğrenmek isteyen tüm teknik personeller, öğrenciler

İçerik

Plastikler

Plastik Malzemeler ve Davranışları  

Plastik Enjeksiyon Prosesi

Plastik Enjeksiyon Makinesi ve kısımlarıKalıplar

Plastik Kalıplama Teknikleri

Plastik Kalıp Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar

Plastik hammaddeye göre ürün kesitlerinin ve geometrisinin belirlenmesi

Çekme Miktarının Belirlenmesi

Kalıp Açılma Çizgisinin Tespiti (KAÇ)

Kalıp Çukuru ve Maçalara Verilen Açılar

Yolluk, Dağıtıcı, Giriş Tip ve Ölçülerinin Belirlenmesi

Soğuk Yolluk Sistemlerinin kullanımı

Sıcak Yolluk Sistemleri ve Kullanım Amaçları

Dağıtıcı Kanal (Akma Yollukları) Çeşitleri

Giriş Çeşitleri

Yolluk Burcu

Yolluk Çekme Pimi, Geri İtme Pimleri ve İtici Pimler

Maçalar

Klavuz Kolon (Pim) ve Burçlar

Kalıp Havalandırma (Hava Tahliye) Sistemi

Dönüşüm Mühürleri, Kalıp Tarih Markaları

Kalıp Isıtma ve Soğutma Tekniği

Standart Kalıp Elemanları ve Seçimi

Plastik Kalıp Çelikleri, İmalat Çelikleri,

Ön Bilgi

Teknik Resim, CAD Programı Bilgisi
Hedef
ISO standartlarının kuruluş içerisindeki ve tedarikçilerdeki ikinci taraf tetkikleri gerçekleştirebilmek için tetkikçi yeterliliklerinin belirlenmesi, tetkik planının hazırlanması, tetkiğin raporlanması ve etkinlik değerlendirme kabiliyetinin geliştirilerek tetkikçi yetkinliğinin kazanılması

Kimler Katılmalı
•Yönetim Sistemleri İç tetkikçisi olmak isteyenler,
•İşletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, Yönetim Sistemi Danışmanları, iç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler.

İçerik
•TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
1-Tetkik Personeli Yeterliliği
1.1 Tetkik personelinin kişisel yeterliliği
1.2 Tetkik personelinin teknik yeterliliği

2-Tetkik Programının Planlanması
2.1 Tetkik programı başkanının yeterliliği
2.2 Tetkikçilerin atanması
2.3 Tetkik programının yapılması

3-Tetkik Programının Gerçekleştirilmesi
3.1 Randevu oluşturma
3.2 Tetkik tekniklerinin uygulanması
3.3 Tetkik raporlarının oluşturulması
3.4 Uygunsuzluk yönetimi

4- Tetkik Etkinkinliğinin Değerlendirilmesi
4.1 Tetkikçilerin değerlendirilmesi
4.2 Uygunsuzlukların değerlendirilmesi
4.3 İyileştirme noktalarının tayini
4.4 Tetkik programının sonuçlandırılması
• Soru-cevap uygulaması
Hedef


Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik, 5 temmuz 2013 tarihinden itibaren hijyen eğitimi verilmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

İçerik


Kişisel Hijyen
Kişisel Hijyeni Etkileyen Faktörler
İş Hijyeni Nedir?
İş Hijyeninin Amaçları
Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması
Kimyasal Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Fiziksel Tehlikelerin
Ergonomik Tehlikeler
Endüstriyel Hijyenin Konuları
İsg Uzmanı Ve İşyeri Hekiminin Sorumlulukları
İş Hijyeni Programı Adımları
Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri
Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri
Mevzuatta İş Hijyeni
Mutfak Hijyeni
Besin Hijyeni
İşyerinde Tertip, Düzen, Temizlik
Müşterilerinizin beklentilerini hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışı geldi. Kurumsal Risk Yönetimi ile sürdürülebilir bir işletme yönetim sistemine geçilecek olan bu yönetim standardına ne kadar hazırsınız. Revize edilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eylül 2015 tarihinden itibaren yayınlandı. Değişime, yeniden yapılanmaya ve sürekli iyileştirme ve gelişmeye hazır mısınız?

Eğitim İçeriği

1. Amaç
2. Normatif Referanslar
3. Terimler ve Tanımlar
4. Organizasyon İçeriği
Organizasyon Yapısı
İhtiyaçlar ve Gereklilikler
Kapsam
Yönetim Sistemi
5. Liderlik
Genel
Yönetimin Taahhüdü
Politika
Görev, Sorumluluk ve Yetkiler
6. Planlama
Eylemler, Riskler ve Fırsatlar
Hedefleri Gerçekleştirmek için planlar

7. Destek
Kaynaklar
Yeterlilik
Farkındalık
İletişim
Dokümante edilmiş bilgi / Kayıtlar
8. Operasyon
Operasyonel Planlama ve Kontrol

9. Performans Değerlendirme
İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
İç Denetim
Yönetimin Gözden Geçirmesi
10. Gelişme
Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü ve Düzeltici Faaliyetler
İyileştirme
Hidrolik Pnömatik Eğitimi Uygulamalı
Hedef
Bu eğitim programının sonunda katılımcı, Pnömatik ve Hidrolik sistemlerle ilgili prensipleri anlayabilecek, ekipman, akışkan ve devre mantığı ile ilgili yorum yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre şemalarını okuyabilecek seviyeye gelecektir.

Kimler Katılmalı
Tasarım, imalat, bakım vb alanlarda çalışan Mühendis ve Tekniker, Teknisyen ve diğer teknik personeller katılabilir.


İçerik
Pnömatik valfler, iş elemanları ve kompresörler
Pnömatik devre tasarımı
Özel elemanlarlar devre tasarımı
Sinyal çakışmalı devreler
FluidSim-P Programında Devre Tasarımı
İleri Seviye Sinyal çakışmalı devreler
Pnömatik arıza ve bakım onarım
Elektro pnömatik devreler ve sistemler
Hidroliğin kullanım alanları & Kumanda Sisteminin İçerisindeki farklılıklar
Hidrolik Pompalar
Hidrolik Valfler
Hidrolik Devre tasarımı
FluidSim-H Programında Devre Tasarımı
Hidrolik Sistemlerde Arıza Bakım ve Onarım
Elektro Hidrolik Sistemler
Eğitmen: Uzman Teknik Eğitimciler
Genel Yüksekte Çalışma Eğitim İçeriği

1. Yüksekte çalışma

İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar
Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
Yüksekte çalışma ve tehlikeler
Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
Düşüş durdurucu sistemler
Düşmenin nedenleri, düşme faktörü ve şok emici bağlar
Düğümler
Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
Korkuluklar
Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
İskeleler ve iskelelerde güvenli çalışma
Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
Yasal iş güvenliği kural ve standartları
Risk değerlendirmesi
Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
Genel uygulamalar
Dış cephe asansörleri
Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
Güvenlik işaretleri
Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
KKD ve teknik malzemelerin standartları
Yüksekte çalışmada kullanılan teknik malzemeler
2. Kurtarma

Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi
3.Uygulama

Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması
Kişisel malzemelerin kontrolü, bakımı, depolanması
Lanyardların ve şok emicilerin kullanılması
Geri sarmalı sistemle uygulamalar
Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
Yatay ve dikey yaşam hatları ile uygulama
Yüksekte çalışma teknikleri uygulamaları, emniyet, ulaşım ve pozisyon alma
4.Farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına özel Yüksekte Çalışma Eğitim çözümleri

Enerji Sektörüne Özel Yüksekte Çalışma Eğitimi (TEİAŞ Referanslarımız arasındadır.)
Fabrika ve İmalat Sanayilerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi
İnşaat / Yapı Sektörüne Özel Yüksekte Çalışma Eğitimi
Rüzgâr Elektrik Santrali Türbinlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
Telekominikasyon Sektöründe Yüksekte Çalışma Eğitim
Dikey Yatay Yaşam Hatları Kurulum Eğitimi
Kaynes PLC eğitimlerinde tüm katılımcılar kendileri için ayrılmış PLC setleri üzerinde pratik olarak kablolama ve yazılım uygulaması yapmaktadır.
Siemens S7-1200 PLC Eğitimi Ders İçeriği
Genel PLC Tanımı
PLC Giris Cikis Elemanları
PLC Donanımı (Siemens S7-1200 )
PLC Çalışma Mantığı ve Programlama Şekilleri
Sayı Sitemleri & Mantık Devreleri
TIA Portal program tanıtımı

Kayıt ve Bilgi için: 0850 888 5967 (KYNS)

www.kayneskariyer.com
Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi ve kayıt için Kaynes Şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz. Kaynes Şubeleri: Gebze | Sakarya
Hedef
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar ele alınıp incelenecektir.
İnsan Kaynakları süreçlerin kurulması ve Personel özlük işleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve iş mahkemelerinde işletmenin gücünü attırmak.
Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak.
İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması.
Kanunlar kapsamında İnsan Kaynakları departmanının geliştirilmesi.

İçerik
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Güncel İnsan Kaynakları Uygulamaları
İş Analizi, Görev Tanımı Ve İş Dizayn Uygulamaları
Personel Seçme Ve Yerleştirme Ve Mülakat Teknikleri
Performans Yönetimi Uygulamaları
Eğitim Ve Geliştirme Yönetimi
İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
Kurum Kültürü Ve Kariyer Yönetimi
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
Personel Özlük İşleri Uygulamalı Bordrolama

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimin tanımı amaçları
İnsan Kaynakları Yönetimin amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetimin tarihsel gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
İnsan Kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması
Organizasyon şeması oluşturulması
İş gücü genel envanteri
İş gücü beceri envanteri
Personel değişim oranı
Devamsızlık oranı
Yeniden yerleştirme şemaları
İnsan Kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması
İnsan Kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI
İş Analizi nedir. amaçları nelerdir?
İş Analizinden elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
Görev Tanımları içeriği nasıl olması dikkat edilmesi gerekenler
İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
İş Gören Bulma Teknikleri nelerdir?
İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
Mülakat nedir?
Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
Kurgusuna göre Mülakat Türleri nelerdir
İşe Alım Uzmanına düşen görevler nelerdir?
Görüşmede soru türleri nelerdir?
İşe alımlarda kullanılan Test Uygulamaları
İşe Alım Uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS DEĞERLEMESİ
Performans Değerlendirme nedir?
Performans Değerlendirme süreci  ,amaçları nelerdir?
Performans Yönetim sistemi nedir ?
Performans değerlendirme süreci nasıl belirlenir?
Performans değerlendirme yöntemleri  -
Uygulamalı olarak performans değerlendirme sisteminin kurulması
Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
Performans değerlendirme prosedürlerin oluşturulması
Örnek vaka çalışmaları
İş mahkemelerinde performans değerlendirmenin  önemi

EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
Eğitim Yönetimi süreci
İşletmelerde Eğitim ve geliştirme amaçları
İşletmelerde yıllık eğitim planlamasını oluşturulması
Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
Eğitim Prosedürünün hazırlanması
Eğitim  bütçesinin hazırlanması
Oryantasyon eğitim süreçleri
İşbası eğitim  ve İş dışı eğitim Yöntemleri
Eğitimde ölçme  ve değerleme  formları hazırlaması  ve raporlanması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM
İş Değerlemesinin Tanımı ve amaçları
İş Değerleme süreci nelerdir?
İş Değerleme yöntemleri nelerdir?
İşletmelerde İş  Değerleme  nasıl yapılır?
Ücret Yönetimi  tanımı  ve ilkeleri nelerdir
Ücretlemede Güdülen Amaçlar nelerdir?
İş Değerlemesinin Ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin kurulması
Ücretlendirmenin oluşum süreci
iş Değerlemesine göre ücretlendirme tablosu ve bantların oluşturulması

KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer  ve Kariyer  Planlama  kavramı
Kariyer Hedefleri
Kariyer Yaşam aşamaları  nelerdir?
İşyerinden kariyer  aşamaları  ve süreçleri  
Organizasyon açıdan kariyer  gelişimi
Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
Kurum Kültürü  nedir?
Kurum Kimliği nedir?
Güçlü bir Kurum Kültürü oluşturmak  için  neler yapılmalı?
Kurum Kültürü temelinin boyutları nelerdir?
Çalışan memnuniyet anketi nedir?
Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ & BORDROLAMA
Bordro. Puantaj nedir?
Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
Çalışma türleri nelerdir?
Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
İşveren maliyetlerin hesaplanması
Brütten Nete - Netten Brüte-  
Normal çalışanların bordro hesaplaması,
Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?


Eğitim Yöntemi
Eğitimde hesap makinasıyla bordro ekranı ile yapılacak.Tüm katılımcılara Bordro Süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.
Hedef
Satış Temsilcileri’nin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını sağlamak ve bir hareket planı oluşturmalarına destek olmaktır. Ayrıca katılımcıların satışlarını artırmaları ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmaları için gerekli becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.

İçerik
Satış Nedir?
Çağdaş Satış
Satışta Kariyer Yapmak
Satışın Unsurları
Satışın İlkeleri
İnsanlar Neden Satın Alır?
Satın Alma Psikolojisi
Etkili Satışçının Özellikleri
Kötü Satışçının Özellikleri
Satış Sürecinin Adımlar
Satışın Aşamaları
Satışta Beden Dilini Etkin Kullanma
8 Saniyede Müşteri Tiplerini Tanıma
Müşteri Davranışlarını Analiz Etme
Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Satışı Planlama ve Görüşme Süreci
Etkili Ziyaret Teknikleri
Pareto Kuralı
Müşteriyle Empati Kurma
Müşteriyi Etkin Dinleme
Soru Sorma Teknikleri
İtiraz Karşılama Teknikleri
Satış Kapama Teknikleri
Hedef
Endüstriyel Motor Kontrolü kursunda AC, DC, STEP ve SERVO Motorların PLC ile sürülmesi ele alınmaktadır.

İçerik
Tia Portal
AC motorların çalışma prensibi
Yıldız Üçgen Yol Verme
Siemens Micromaster sürücü ile Asenkron motor devir kontrolü
Siemens Micromaster sürücü ayarları
Doğru Akım (DC) motorların çalışma prensibi
PLC ile DC motor sürme- PWM Uygulamaları
Step motorların çalışma presipleri
PLC ile Step motor kontrolü- PTO Uygulamaları
Servo motorların çalışma presipleri
PLC ile servo motor kontrolü ve uygulamaları
ISO/TS 16949:2009 standardı 1 Ekim 2016 itibariyle revize edilmiştir. Standardın yeni ismi IATF 16949:2016 olarak belirlenmiştir. Önemli yapısal değişikliklerin yanında, çok sayıda yeni gereklilikler de standarda eklenmiştir.
ISO/TS 16949:2009 kapsamındaki denetimler Eylül 2017 tarihine kadar yapılabilecek ve eski sertifikalar Eylül 2018’e kadar geçerliliğini koruyacaktır. Ancak, kalite yönetim sisteminizin Eylül 2017’ye kadar yeni standard kapsamında revize edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra denetimler yeni standarda göre yapılacaktır.  Bu yönüyle, IATF (Uluslararası Otomotivciler Birliği) tarafından çok sıkışık bir takvim verilmiştir.
Otomotiv tedarikçilerinin bir an önce yeni revizyona göre  kalite yönetim sistemlerini uyarlamaları gerekmektedir.
Eğitimin Amacı:
ISO/TS 16949:2009 belgeli firmaların çalışanlarını, yeni standard IATF 16949:2016 kapsamında bilgilendirmek ve uygulama değişiklerini açıklamak.
Eğitimin İçeriği:
IATF 16949:2016 ve süreç yönetimi.
IATF 16949:2016 ve risk tabanlı düşünme.
ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 arasındaki ilişki.
IATF 16949:2016 yılı revizyonları ve uygulamaya yansımaları.
Risk yönetimi prensipleri-teknikleri-uygulaması (ISO 31000 ve ISO 31010 kapsamında).
IATF 16949:2016’nın diğer yönetim sistemi standardları ile ilişkisi.
Katılımcılar:
Otomotiv firmalarında Kalite, Üretim, Tasarım, Bakım, Ar & Ge, Satınalma, Satış, Metod, Proses Mühendisliği bölümlerinde çalışan uzman, mühendis, teknik personel, üst ve orta kademe yöneticileri.
Eğitimin Süresi:
IATF 16949:2016 Bilgilendirme Eğitimi (1 gün)
IATF 16949:2016 Bilgilendirme, Uygulama ve İç Tetkikçi Yenileme Eğitimi (2 gün)
İçerik

Operatör Panel ve Scada Yazılım Tanıtımları
Basit Şekiller-Çizimler
SCADA -PC Ayarları
Lojik Kontrol Event İşlemleri
Veri Yazma - Görünteleme İşlemleri
Seviye - Bar - Gösterimi  
Metin ve Grafik Listesi Oluşturma
List Box - Check Box Kullanımı
Alarm İşlemleri, Dijital ve Analog Alarmlar
Animasyon İşlemleri
Sayfa Şifreleme - Kullanıcı işlemleri
Veri Arşivleme Kayıt İşlemleri
Trend(Grafik) Oluşturma
Farklı Dillerde SCADA oluşturma
Veri Limit İşlemleri
Reçete Oluşturma
Runtime - Otomatik Başlatma İşlemi
SCADA Simülatörü Kullanımı
Internal Tag ve Gizleme İşlemleri
Arttırma -Azaltma İşlemleri
Zamanlanmış Görev Oluşturma (Scheduled Tasks)
Mevcut bir Scada Örneğinin İncelenmesi
Hedef
Tasarımcılara Ücretsiz olarak sunulan DIALux, aydınlatma yazılımıdır. Kaynes DiaLux eğitimi ile katılımcılar tasarımcıya oldukça geniş bir çalışma alanı sunan yazılım ile aydınlatma hesabı ve tasarımı yapacak bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

İçerik

DIALux Programının Elde Edilmesi ve Kurulumu
DIALux Programına Giriş
Temel Aydınlatma Bilgilendirmesi
Aydınlatma Katalogları ve Bu Katalogların İncelenmesi
DIALux Light (Işık Yardımcısı) ile Hızlı Planlama
Online Katalog Kullanımı
Armatür (Işıklık) / Lamba Kataloglarının Programa Yerleştirilmesi
Işıklık Yerleşimi
Aydınlatma Hesabının Yapılması
Çıktı Alınması
DIALux Programı ile Manuel Proje Oluşturulması
Yeni İç Proje
Oda Geometrisinin Oluşturulması
Oda Görünümü
Mobilyaların Yerleştirilmesi
Yüzey Dokuları
Proje Yöneticisi
Işıklık Seçimi
Aydınlatma Hesabının Yapılması
Çıktı alınması
ÖRNEK UYGULAMALAR
çerik
Elektrik tanımı
Elektrik üretimi ve yöntemleri
Elektriksel büyüklükler
AC alternatif akım ve DC doğru akım
Ölçü aletlerini tanıma ve kullanma
Temel elektrik devreleri
Temel elektriksel kanunlar
Üç fazlı gerilim
Yıldız ve üçgen bağlantı
Kumanda elemanları ve seçimleri
Elektrik devre sembolleri ve elektrik devre şemaları
Elektrik kumanda şemaları
Hedef
Bu eğitimde katılımcılar, endüstride karşılaşacağı rulmanları tanır, fonksiyon ve çeşitlerini bilir. Bu sayede kullanılan rulmanları tanıyarak bakım ve arıza masraflarının önüne geçmiş olur.

Kimler Katılmalı
Bakım, tasarım, imalat vb alanlarda çalışan Mühendis ve Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve bakım teknik personelleri ve ustalar katılabilir

İçerik
Rulmanın tarihçesi
Temel Rulman tiplerinin tanımı, teknik özellikleri
Rulmanların kodlanması ve Rulman sembolleri
Rulman ömrüne etki eden temel faktörler
Rulman cetvellerini kullanımı
Toleranslar, Boşluk tanımları
Rulmanlı uygulamalarda yağlama
Rulmanların takılması ve sökülmesi
Rulmanlarla ilgili kalite standart belgeleri
Rulman hasarları
Soru-Cevap
Hedef
Makine, Proses, Tesisler Başta Olmak Üzere Endüstrinin Gereksinim Duyduğu Sensör Tipleri Bunların Bağlantıları, Sensör Arıza Ve Bakımları Konusunda Katılımcılara Bilgi Aktarılması Hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı
Tasarım, İmalat, Bakım Vb Alanlarda Çalışan Mühendis Ve Tekniker, Teknisyen Ve Diğer Teknik Personeller Katılabilir.

İçerik
Sensör Tanımı Ve Kullanım Yerleri
Sensörlerin Tipleri Ve Özellikleri
Algılama Tipleri
Algılama Aralıkları
Çalışma Modları
Kontrol Çıkışları
İzolasyon Dirençleri
Histeresiz
Sensör Bağlantı Şekilleri
Voltaj Sınıfları
Elektriksel Koruma Özellikleri (Kısa Devre Ve Aşırı Yük Koruması, Kablo Kopma Emniyeti, Ters Polarite Koruması,
Sensörlerin Çıkış Çalışma Fonksiyonları
Mekanik Montaj Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Endüktif Sensörler
Kapasitif Sensörler
Optik Sensörler
Manyetik Sensörler
İnfrared Sensörler
Ex-Proof / Water Proof Sensörler
Kamera Sensörleri
Barkod Sistemleri
Sinyal Dönüştürücüler
Sensör Kullanım Yerleri
IP Koruma Sınıfları
Uygulamala Örnekleri
Otomatik Kumanda sistemleri ve elektrik projeleri çizim programı Eplan Electric P8 programının katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.
Hedef
TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı
Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı Eğitim İçeriği
TS EN ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
PUKÖ Döngüsü
Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
Proseslerin şematik gösterimi
Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi
Pratik Çalışmalar