Hukuk İngilizcesi Nedir?

Programımızda izlenilen metot katılımcılara aşağıdaki alanlarda profesyonel dil becerisi kazandırmaktadır.Hukuk sistemleri ve hukuk uygulaması (Bodies of law and the practice of law)
Şirket kuruluşu ve yönetimi (Company formation and management)
Şirket sermayesi (Company capital)
Sözleşme kurulması (Contract formation)
Elektronik sözleşmeler (E-contracts)
Sözleşmenin ihlali (Breach of contract)
Sözleşme devri ve üçüncü kişi hakları (Contract assignment and third-party rights)
İş hukuku (Employment law)
Mal satışı (Sale of goods)
Gayrimenkul hukuku (Real property law)
Fikri mülkiyet (Intellectual property)
Elektronik değerli evrak (Electronic negotiable instruments)
Teminat işlemleri (Secured transactions)
Borç ilişkisi (Debtor-creditor relationship)
Rekabet hukuku (Competition law)
Avrupa Birliği’nde tröst karşıtı önlemler (Antitrust measures in the EU)
Siz de mi Hukuk İngilizcesi Kursu veriyorsunuz?
Her ay binlerce kurs arayan kursbudur.com'da kurs talebinde bulunuyor.
Siz de kurs veriyorsanız hemen kurs/özel ders veren profili oluşturunuz.

Size, Hizmet Vermeyi Bekleyen Kurs ve Özel Ders Verenler: