Tehlikeli İşler Nedir?

3.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan?Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan?İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki eğitimlerine Dair Yönetmelik doğrultusunda çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amacı çalışanları mesleğe hazırlamaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder.
Siz de mi Tehlikeli İşler Kursu veriyorsunuz?
Her ay binlerce kurs arayan kursbudur.com'da kurs talebinde bulunuyor.
Siz de kurs veriyorsanız hemen kurs/özel ders veren profili oluşturunuz.

Size, Hizmet Vermeyi Bekleyen Kurs ve Özel Ders Verenler: