Ankara Mamak Çağrı Bolat

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Çağrı Bolat

mamak, ANKARA
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Sosyoloji Kursu , Biyoloji Özel Ders , Felsefe Özel Ders , Tarih Özel Ders , Biyoloji Kursu , Felsefe Kursu , Tarih Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Çağrı Bolat, ANKARA MAMAK ve civarında hizmet vermekte olup 06.03.2019 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. ANKARA ilinde hizmet veren 2974 kurs/özel ders verenden 1253 . sıradadır. Başta Felsefe Özel Ders olmak üzere 7 farklı kurs/özel ders vermektedir. Çağrı Bolat, 2 gelen talepten 1 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Biyoloji özel ders vermekteyim.


Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir ?
İki temel anlamda ele alınabilecek olan sosyoloji, akademik olarak kendi inceleme nesnesi olan özgün bir disiplin ve bu disiplinin sahip olduğu sistematik bilgi, özgül metodoloji ve kavramsal çerçeve külliyatı demektir. Konusu, sınırları ve amaçlarından gelen özgünlüğü ile sosyoloji, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelmiş bir bilim dalıdır. Öte yandan, toplumun bakış açısından sosyoloji, karmaşık, anlaşılması güç şeyler üreten ve pek fazla bilinmeyen bir alandır.

Nedeni de sosyoloji denildiğinde insanların aklına kalın kalın kitaplar, garip terimler ve belki de saçma teoriler gelmektedir. Ayrıca bazıları toplumun bir parçası olduğunu düşünerek, toplum bilim hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Fakat tahmin ettiğiniz üzere bu görüş son derece yanlıştır. Neticede sosyoloji her şeyden önce bilimsel bir uzmanlık alanıdır.

Sosyolojinin kullandığı nesnel dayanaklarının yanında metodolojik yönelimleri vardır. Buna ek olarak, sosyolojide tutarlı bir şekilde kullanılan hayal gücü bulunmaktadır. Daha açık söylemek gerekirse, bir sosyolog içinde bulunduğu zamanın dışında insanların geçmişte olaylara nasıl tepkiler verdiklerini ve gelecekte ne gibi değişimler geçirebileceklerini anlamak için imgeleme yeteneğini kullanır. İlaveten; sosyolojide herkesin bildiği değil de bildiğini sandığı konular irdelenmektedir. Anthony Giddens’ın da kitabında belirttiği gibi sosyolojinin herkesin bildiği şeyleri açıklıyor gibi görünmesi, araştırılan alanın sosyal dünyadan ayrı düşünülememesinden kaynaklanmaktadır.

Buna ek olarak, hepimizin “ben zaten biliyorum” dediği şeyler aslında yapılmış sosyolojik araştırmalara dayanmaktadır. Örneğin; boşanma sayılarının arttığını bir yerlerde duyduğumuz araştırmalardan biliyoruz. Çünkü sosyologlar bizim yerimize gündelik yaşamda nasıl davrandığımızı, alışkanlıklarımızın nelere bağlı olarak değiştiğini ve daha bilimum bağlantılı konuyu irdelerler. Kaldı ki bu irdelemeleri yaparken bilimsel gerçekleri baz alırlar. Kısacası; sosyoloji her yönüyle ihtiyaç duyulan bir bilim dalıdır.

Zira bizler toplumun birer parçası olsak da olaylar arasındaki bağlantıları kurmak, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini incelemek, davranış nedenleri üzerine düşünmek, değişen alışkanlıkları irdelemek gibi yönelimlerimiz yok. Değil bunları araştırmak, haklarında fikir bile yürütmüyoruz. Sonrasında da sosyoloji nedir sorusuna karşılık olarak “toplum bilim” cevabı ile yetiniyor, belki de “böyle bilim dalı mı olur” gibi düşüncelerle sosyolojinin önemini göz ardı ediyoruz.

Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için sosyoloji üzerine biraz daha konuşalım. Evet, çalışma alanı epey geniş olan bilim dalı, diğer bilimlerden de faydalanır. Mesela; psikoloji! Sosyoloji çalışmalarında psikolojiden büyük ölçüde faydalanır. Ayıca tarih, arkeoloji, din bilimi, coğrafya gibi alanlar da sosyolojiden ayrı düşünülemeyecek alanlar arasındadır. Latince “socius (arkadaş)” sözcüğünden gelen sosyoloji, 19. yüzyılda yaşayan Fransız filozof Auguste Comte tarafından kurulmuştur. Buna ek olarak bazı kaynaklarda, sosyoloji ilminin kurucusu olarak İbn-i Haldun gösterilmektedir.

Neticede Eski Yunan’dan Hristiyan ve İslam dünyasında yetişen pek çok fikir adamına varana kadar tarih boyunca pek çok kişi toplum hayatıyla ilgili görüşlerini ortaya koymuşlardır. Aristo, Eflatun , Niccola Machiavel gibi isimlerin yanında 9. yüzyılda yaşayan Türk düşünür Farabi ile Biruni de sosyolojinin önemli bilginlerinden kabul edilmektedir. Örneğin; Farabi El-Medinet-ül Fazıla kitabında, İbn-i Haldun ise Mukaddime’de toplumla ilgili görüşlerini kaleme almışlardır. Ve İbn-i Haldun, sosyal hayata dair düşüncelerini belirttiği bu kitapla sosyolojinin temellerini atmış ilk Türk düşünür olmuştur. Terimi ilk kez kullanan kişi ise az önce de söylediğimiz Auguste Comte’dir.

Peki, sosyoloji kitaplarından çıkartılmasıyla gündeme gelen Karl Marx? Aslına bakarsanız, Karl Marx Comte’den farklı olarak toplulukları, her türlü bağlantıdan ayrı, yalnızca maddi bağlarla birbirine bağlanmış insan grupları olarak ele almıştır. Weber ise çeşitli ülkelerin dini ve sosyal sistemleri hakkında çalışmalarda bulunmuş, vardığı sonuçları Marx’a kıyasla daha detaylı olarak öne sürmüştür.

Sosyolojinin kurucularından sayılan Fransız Emile Durkheim de Auguste Comte’nin hatalarını bularak bunları düzeltmeye çalışmıştır. Keza Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini Durkheim’den ve onun kurduğu L’Année Sociologique isimli yayından almıştır. Deneyse sosyolojinin kurucusu F. Le Play, terimi beğenmeyerek Science Social terimini tavsiye etti.

Türk siyasetçi ve düşünür Prens Sabahaddin bu öneriye uyarak İlm-i İçtimai terimini kullandı. En iyi siyasi politik kitaplar arasındaki Türkçülüğün Esrarları eserinin yazarı Ziya Gökalp ise sosyoloji terimi yerine İçtimaiyat sözcüğünü kullanmayı tercih etti. Nitekim mason olduğu da bilinen Ziya Gökalp, Türkiye’de sosyolojinin iki kurucusu arasında gösterilmektedir. Sosyolojinin özellikleri ise şunlardır:

Bireysel değil toplumsal sorunlarla ilgilenir,
Sosyoloji bilimi, evrensel kurallar koyup, tanımlar yapmaz,
Sosyoloji bilimi, olması gerekeni değil olanı inceler,
Sosyoloji diğer bilim dallarıyla dayanışma içinde hareket eder,
Sosyoloji bilimi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak genellemelere ulaşır,
Sosyoloji bilimi sistemli ve düzenli bilgiden oluşur,
Sosyoloji bilimi pozitif bir bilimdir,
Sosyoloji bilimi toplumları genel kural ve tanımlar eşiğinde ayırarak incelemez.
Bir de sosyolojinin pek çok alt dalı olduğunu da belirtelim. Ahlak Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Natüralist Sosyoloji, Medikal Sosyoloji, Sağlık Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Tarih Sosyolojisi gibi…

Biyoloji Özel Ders Nedir?

Biyoloji canlıların doğma, gelişme, üreme gibi yaşam evrelerini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda canlı bilimi olarak da adlandırılabilir. Bu bilim dalı ile ilgilenenlere de biyolog denir. Biyolojinin botanik, tıp ve zooloji gibi birçok eski dalı vardır. 19. yüzyılda bu dalları bünyesinde birleştirerek biyoloji ortaya çıkmış ve bu bilim dalı gelişmiştir. Bu sayede bilim insanları, bütün yaşayan varlıkların, ortak bazı özellikler taşıdıkları konusunda hemfikir olmuşlardır. Şimdi ise Biyoloji, dünya genelinde tüm okullarda öğretilen ana derslerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.