Ankara Merkez Beyza Çınar

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Beyza Çınar

merkez, ANKARA
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Lise Matematik Özel Ders , Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Beyza Çınar, ANKARA MERKEZ ve civarında hizmet vermekte olup 04.05.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. ANKARA ilinde hizmet veren 2923 kurs/özel ders verenden 506 . sıradadır. Başta Lise Matematik Özel Ders olmak üzere 2 farklı kurs/özel ders vermektedir. Beyza Çınar, 21 gelen talepten 2 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Yeni mezun olarak bilgilerim çok taze,gerek soru çözümleriyle gerek konu desteklerimle faydalı olacağıma inanıyorum.Ankara Gazi Anadolu Lisesinden mezunum ve 2019 ayt matematikte 37 netim bulunmakta.Üstelik günümüzde öğrenciler öğretmenlere nazaran daha uygun fiyatlarla ders verdiğinden sizin için daha iyi olacağına inanıyorum. Türkçe-dil bilgisi alanında da çözemeyeceğim soru yok.Matematiğin yanında türkçe dil bilgisi soru çözüm veya destek isterseniz ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar

Lise Matematik Özel Ders Nedir?

Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan bire bir takviye dersleridir.

Günümüz eğitim sisteminde matematik derslerinin önemi katlanarak artmaktadır. Tüm öğrencilerin hayal ettikleri noktalara ulaşmalarındaki en önemli basamak matematik derslerindeki başarılarına bağlı durumdadır.

Sınıf ortamında anlatılması için hazırlanan matematik ders planları sınıf genelindeki tüm öğrencilere uygun olması düşünülerek hazırlanmaktadır. Hâlbuki her bireyin sayısal zekası aynı seviyede olmamakla beraber matematik öğrenme düzeyi de farklılık göstermektedir. Bu dikkate alındığında hazırlanan bir matematik dersi planının bazı öğrencilerin matematik öğrenim seviyelerine göre gereğinden basit, bazı öğrencilerin matematik öğrenim seviyelerine göre de  ise ağır geldiği olgusu ortaya çıkmaktadır.

Bazı öğrencilerde matematik özel dersinde alacağı belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır. İşte tam bu noktada öğrencilerin matematik özel dersine ihtiyacı olduğunu vurgulayabiliriz.

Sonuç olarak kısaca özetlersek;

• Her bireyin öğrenme hızı ve seviyesi farklıdır.
• Eğitim sistemimizdeki sınav sistemlerinde matematik derslerinin önemi ve katsayısı git gide artmaktadır.
• Sınıf mevcutlarımız kalabalık durumdadır.
• Öğrenciler kısa zamanda matematik dersine ait birçok kazanıma sahip olmak zorundadırlar.
• Matematik özel dersi sadece kazanımlar konusunda kendisini eksik hisseden öğrenciler için değil, kendisine hız kazandırmak rakiplerine fark atmak isteyen öğrencilerinde başvuracağı bir yoldur.

Bu nedenlerle matematik özel dersi imkânları ölçüsünde her öğrenci için kaçınılmaz bir fırsat oluşturur.

Matematik Nedir?

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümden gelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.
Verilen Kursların Ayrıntıları
ilk oturum ve ikinci oturum öğrencinin isteğine ve seviyesine bağlı olarak bir program çizip hazırladığım eleyici sorularla sene boyunca onu en iyi şekilde geliştirmeyi hedefliyorum.Gerek soru çözümü gerek konu anlatımlarıyla fark yaratacak seviyeye çıkartmak çok önemli.