Balıkesir Merkez Sedef Çevik

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Sedef Çevik

merkez, BALIKESİR
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: İstatistiksel Paket Programları Kursu , Matematik Özel Ders , Lise Matematik Özel Ders , Lise Kimya Özel Ders , Ortaokul Matematik Özel Ders , İlkokul Matematik Özel Ders , LGS TEOG Matematik Kursu , AYT Matematik Kursu , AYT Kimya Kursu , Kimya Kursu , Matematik Kursu , TYT Matematik Kursu , TYT Kimya Kursu , KPSS Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Sedef Çevik, BALIKESİR MERKEZ ve civarında hizmet vermekte olup 24.03.2019 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. BALIKESİR ilinde hizmet veren 232 kurs/özel ders verenden 20 . sıradadır. Başta Matematik Özel Ders olmak üzere 14 farklı kurs/özel ders vermektedir. Sedef Çevik, 21 gelen talepten 2 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Lise, ilkokul, ortaokul seviyesinde Mat1, Mat2 düzeyinde öğrencinin seviyesine uygun ve anlamasina ve bilginin kalici olmasına yonelik anlatirim.


İstatistiksel Paket Programları Nedir?

İstatistik paket programları hakkında genel bilgiler, İstatistik paket program kullanarak veri analizine giriş, Verinin tanımlanması ve tanımlayıcı istatistikler, Verinin grafiksel gösterimleri, Olasılık dağılımları, Rasgele sayı türetilmesi, frekans tabloları şeklindeki verilerin analizi.
İstatistiksel ilişkinin ölçümü, grup ortalamalarının karşılaştırılması, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi,  basit doğrusal regresyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi ve korelasyon, istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlama.
Ders içeriği aşağıdaki gibidir: Nicel karar yöntemlerine ilişkin temel kavramlar / SPSS / İstatistiksel yöntemlerin sınıflandırılması ve uygun yöntemin seçim süreci / Parametrik testler: Bağımsız örneklem t testi, eşlenik örneklem t test, tek örneklem t testi / Parametrik testler: Tek yönlü varyans analizi / Parametrik olmayan testler: Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, K-S Testi / Ki-kare homojenlik testi, Ki-kare bağımsızlık testi, Ki-kare uyum iyiliği testi / Wilcoxon testi / Fisher testi / İşaret testi / Run testi / Korelasyon katsayıları: Doğrusal ve doğrusal olmayan Regresyon analizi / Belirlilik katsayısı, parametre ve modelin anlamlılığının testi.

Matematik Özel Ders Nedir?

Matematik biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki ilişkileri tümdengelim yöntemi ve akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi alt dalları barındıran bilim alanıdır. Matematik dünya genelinde doğa bilimleri, mühendislik, bilişim ve finans gibi birçok alanın temel aracıdır. Uygulamalı matematik, matematiksel bilgi ve birikimin diğer alanlara uygulanmasıyla alakalıdır. Bu uygulamalar sayesinde istatistik ve oyun teorisi gibi tamamıyla yeni matematik disiplinleri ortaya çıkmıştır. Okullarda, aritmetik ile geometri bir arada Matematik dersinde öğretilmektedir.

LGS TEOG Matematik Konuları:
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler

YKS Tüm Matematik Konuları:
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar