İstanbul Maltepe Dilan Aşkın

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Dilan AŞKIN

maltepe, İSTANBUL
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Biyoenformatik Kursu , Lise Matematik Özel Ders , Lise Biyoloji Özel Ders , Ortaokul Matematik Özel Ders , İlkokul Matematik Özel Ders , Biyoloji Özel Ders , Kimya Özel Ders , Biyoloji Kursu , Kimya Kursu , TYT Biyoloji Kursu , AYT Biyoloji Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Dilan AŞKIN, İSTANBUL MALTEPE ve civarında hizmet vermekte olup 22.12.2018 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. İSTANBUL ilinde hizmet veren 5743 kurs/özel ders verenden 1923 . sıradadır. Başta Biyoloji Özel Ders olmak üzere 11 farklı kurs/özel ders vermektedir. Dilan AŞKIN, 0 gelen talepten 0 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Haliç Üniversitesinde yüzde 75 burslu Moleküler Biyoloji Ve Genetik bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim lise, ortaokul ve ilköğretim öğrencilerine biyoloji başta olmak üzere matematik ve kimya özel dersleri veriyorum.


Biyoenformatik Nedir?

Biyoenformatik, moleküler biyoloji, biyofizik, istatistik ve bilgisayar bilimlerini tümleştiren ve hızlı gelişen bir alandır. Ders biyolojik problemlerin çözümü için bilişim araçlarını da kullanan biyoenformatiğe genel bir bakış sağlar. Konular: veritabanı araması, sekans hizalaması, gen tahmini, RNA ve protein yapısı tahmini, filogenetik ağaçların oluşturulması, karşılaştırmalı ve işlevsel genomik. Bilgisayarın moleküler biyolojide kullanımı ve internet üzerinden biyolojik bilgiye erişim, gen ve protein veritabanları, genom veritabanları ve diğer veritabanlarına erişim, dizi karşılaştırma, gen ve protein dizilerinde homoloji tarama, filogenetik analizler, restriksiyon haritalama, bilgisayar destekli PCR primeri tasarlama konuları. Bu dersteki kısaca amacımız; modern biyoloji araştırmalarında problemlerin çözümü için biyoenformatik yaklaşımların önemini anlama, yazılım teknolojilerini uygulayabilme, sonuçları değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmaktır.

Lise Matematik Özel Ders Nedir?

Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan bire bir takviye dersleridir.

Günümüz eğitim sisteminde matematik derslerinin önemi katlanarak artmaktadır. Tüm öğrencilerin hayal ettikleri noktalara ulaşmalarındaki en önemli basamak matematik derslerindeki başarılarına bağlı durumdadır.

Sınıf ortamında anlatılması için hazırlanan matematik ders planları sınıf genelindeki tüm öğrencilere uygun olması düşünülerek hazırlanmaktadır. Hâlbuki her bireyin sayısal zekası aynı seviyede olmamakla beraber matematik öğrenme düzeyi de farklılık göstermektedir. Bu dikkate alındığında hazırlanan bir matematik dersi planının bazı öğrencilerin matematik öğrenim seviyelerine göre gereğinden basit, bazı öğrencilerin matematik öğrenim seviyelerine göre de  ise ağır geldiği olgusu ortaya çıkmaktadır.

Bazı öğrencilerde matematik özel dersinde alacağı belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır. İşte tam bu noktada öğrencilerin matematik özel dersine ihtiyacı olduğunu vurgulayabiliriz.

Sonuç olarak kısaca özetlersek;

• Her bireyin öğrenme hızı ve seviyesi farklıdır.
• Eğitim sistemimizdeki sınav sistemlerinde matematik derslerinin önemi ve katsayısı git gide artmaktadır.
• Sınıf mevcutlarımız kalabalık durumdadır.
• Öğrenciler kısa zamanda matematik dersine ait birçok kazanıma sahip olmak zorundadırlar.
• Matematik özel dersi sadece kazanımlar konusunda kendisini eksik hisseden öğrenciler için değil, kendisine hız kazandırmak rakiplerine fark atmak isteyen öğrencilerinde başvuracağı bir yoldur.

Bu nedenlerle matematik özel dersi imkânları ölçüsünde her öğrenci için kaçınılmaz bir fırsat oluşturur.
Verilen Kursların Ayrıntıları
Öğrencilere biyolojiyi sevdirmek biyolojinin ezber değil tamamen hayatımızda olduğunu ve mantıkla ilerlediğini göstererek faydalı ve verimli bir şekilde derslerimizi vermek amacıdır