Kütahya Merkez Mehmet Yılmaz

Bu kursu paylaş
0 Yorum

Mehmet Yılmaz

merkez, KÜTAHYA
BİREYSEL ÜYE
Verdiği Kurslar: Ortaokul Matematik Özel Ders , Matematik Kursu

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında Özet Bilgi:
Mehmet Yılmaz, KÜTAHYA MERKEZ ve civarında hizmet vermekte olup 22.12.2017 tarihinden itibaren kursbudur.com ailesinin bir üyesidir. KÜTAHYA ilinde hizmet veren 71 kurs/özel ders verenden 18 . sıradadır. Başta Ortaokul Matematik Özel Ders olmak üzere 2 farklı kurs/özel ders vermektedir. Mehmet Yılmaz, 3 gelen talepten 1 tanesine teklif vermiştir.

Kurs/Özel Ders Veren Hakkında
Herhangi bir tanıtıma ihtiyaç duymuyorum. Eşim'de ben de ikimizde matematik öğrretmeniyiz. Kız öğrenciler ile eşim. Erkek öğrencilere ile ben ilgileniyorum. Saatlik değil 1 saat 30 dakikalık dilimler halinde derslerimizi vermekteyiz. Sistemli olarak düzenli ders takibine ve ihtiyaç duyulan konular üzerine çalişmaktayız. Bu işi profesyonel anlamda gerek mezun olduğumuz üniversiteden kaynaklı gerekse iş hayatımızda göstermiş olduğumuz özen ile severek yapmaktayız. Her şeyden önce dostluk ve saygı çerçevesinde maddi amaç gütmeden öğretme amacı ile öğrencilerimiz ile ilgilenmekteyiz.


Ortaokul Matematik Özel Ders Nedir?

Günümüz eğitim sisteminde matematik derslerinin önemi katlanarak artmaktadır. Tüm öğrencilerin hayal ettikleri noktalara ulaşmalarındaki en önemli basamak matematik derslerindeki başarılarına bağlı durumdadır.

Matematik Özel Dersi Süresi Ve Sıklığı Ne Olmalıdır?

Özel matematik dersi sıklığı, öğrencinin eksik olduğu konular ve ihtiyaç hissettiği konular dikkate öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte planlanmalıdır. Bu aşamada öğrencinin, dinlenmiş, zinde ve algısının açık olacağı zamanlar göz önünde tutulmalıdır. Bir ders için özel ders saatleri öğrencinin algısına göre planlanmalıdır.(Bu da genel olarak günlük üç saat olarak düşünülebilir.) Daha fazla özel dersin öğrencide zihin yorgunluğu oluşturacağı dikkate alınmalıdır.

Matematik Özel Dersinin  Öğrenciye Sağladığı Faydalar

• Matematik özel dersi sayesinde her öğrenciye özel çalışma metodu belirlenebilir.
• Matematik özel dersinin bire bir olması sayesinde öğrencinin anlama hızı artacaktır.
• Matematik özel dersi ile hem öğretmen hem öğrenci için verimli ders saati geçirme imkanı yakalayabilir.
• Matematik özel dersi ile kuvvetli bir öğretmen-öğrenci  ilişkisi yakalanabilir.
• Matematik özel dersi ile öğretmenin öğrenciye karşı empati kurabilmesi sağlanmış olur.
• Matematik özel dersi ile öğrencinin matematik dersine karşı daha fazla ilgi göstermesi ve konsantrasyonunun artması sağlanabilir.
• Matematik özel dersi sayesinde öğrencide dikkat eksikliğinin daha az olması sağlanabilir.
• Matematik özel dersi ile eksiklerin hızlı tespiti  sağlanır ve o yönde yoğun çalışma sayesinde eksiklikler hızlıca giderilebilir.
• Matematik özel dersi sayesinde öğrenci rahatlıkla soru sorabilme imkani yakalar.
• Matematik özel dersi ile öğrencinin kendine güveni artar.
• Matematik özel dersi ile derse olan ilginin artması sağlanır.

Matematik Nedir?

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümden gelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.
Verilen Kursların Ayrıntıları