En İyi 2 Ayrık Matematik Kursu

En İyi Ayrık Matematik Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Ayrık Matematik

Ayrık Matematik dersi, Bilgisayarın Çalışma Prensipleri, Mantık, Sayma, Küme, İlişkiler, Ağaçlar, Graflar ve Kriptoloji konularının ele alınmasını amaçlamakatadır. Ders Ayrık Matematik konusundaki teorik konuları uygulama esaslarına göre işlemektedir. Bu amaçla Sayma Kuramı, Küme ve İlişki yapıları ve Mantık konusu kullanılmaktadır. Bu derste işlenen onular şu şekildedir: Küme kuramı. Fonksiyonlar ve bağıntılar. Tümevarımlı ispat, tekrarlamalı tanımlar. Kombinatorik: Temel sayma kuralları, permütasyon, kombinezon, atama problemleri, seçme problemleri, güvercin yuvası prensibi, içerme ve dışlama prensibi. Üretme fonksiyonları, adi üretme fonksiyonları ve uygulamaları. Tekrarlanabilirlik bağıntıları. Homojen ve homojen olmayan tekrarlanabilirlik bağıntıları, tekrarlanabilirlik bağıntıları ve üretken fonksiyonlar. Algoritma analizi. Önerme analizi ve Boole cebiri. Temel Boole fonksiyonları, dijital mantık geçitleri, minterm ve maxterm uzanımları, Boole cebirinin temel teoremleri, Boole fonksiyonlarının Karnaugh tasvirleri ile basitleştirilmesi. Graflar ve ağaçlar ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, renkli graflar, düzlemsel graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması.

Sen de Ayrık Matematik Kursu veriyorsan?