En İyi 13 Beslenme Kursu

En İyi Beslenme Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Beslenme

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sağlıklı Beslenme Kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır:

1.    Bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, doğru beslenme alışkanlıkları
kazanması; toplumda beslenmeye bağlı sorunların azalmasına olanak
sağlayacaktır. Beslenme sağlık sorunlarının en aza indirilmesinde etki eden
koruyucu etmenlerden biridir. İnsan yaşamını ilgilendiren birçok olayda doğrudan
rolü olan beslenmenin önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır.

Yaşam için bu kadar önemli olan beslenme konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi, sağlıklı bir toplum oluşturulabilmesi için gerekli bir unsurdur. Bu program ile bireylerin sağlıklı beslenmesine destek olabilecek şeklide farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kurs programı Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.
Programın uygulanmasında öğrenci düzeyine, eğitim ortamına ve çevre etkenlerine göre ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır.
Eğitim, verimli olması için, eğitime katılacakların kolaylıkla anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
Her kursiyerin kendi günlük enerji harcamasını hesaplaması sağlanır.
Her kursiyerin kendi toplam günlük enerji ihtiyacını hesaplaması istenir.
Kursiyerlerin çeşitli kaynaklardan Beslenme Bilimi ve Beslenme Sorunları hakkında araştırma yapmaları ve eğitim ortamında sunmaları istenir.
Kursiyerlerin beslenme ilkeleri doğrultusunda mönü örnekleri çalışmaları istenir.
Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
Sağlıklı Beslenme kursunu bitiren bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Sen de Beslenme Kursu veriyorsan?