En İyi 7 Bilgisayar Grafiği Kursu

En İyi Bilgisayar Grafiği Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Bilgisayar Grafiği

Bilgisayar Grafiği dersinin amacı; öğrencilere bilgisayar grafiğinin teorisi ve uygulaması konularında giriş düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Uygulamalar, konuların pratik yönleri konusunda beceri kazandırır. En temel uygulama örneği, herhangi bir resimin önce cisimlere, cisimlerden yüzeylere, yüzeylerden doğru ve noktalara ayrıştırılmasıdır.

Bilgisayar Grafiği dersinin içeriği şu şekildedir:  
Görüntüleme cihazları, hard-kopya cihazları, karşılıklı etkileşimli giriş cihazları. Nokta ve çizgi: Noktaların gösterimi ve transformasyonu. 2- boyutlu öteleme ve homojen koordinatlar. 3- boyutlu dönüşüm ve kestirim: Ölçekleme, kesme, öteleme, döndürme ve perspektif transformasyonlar. Düzlem eğriler. Uzay eğriler: Kübik eğriler, Parabolik karışım, Bezier eğrileri, B-splayn eğrileri. Yüzey üretimi: Eğrisel yüzeylerin gösterimi, iki-doğrusal yüzey, Lofted yüzey, Doğrusal Coons yüzey, Kübik yüzey yaması, Bezier ve B-splayn yüzeyler. Raster taramalı grafikler: Çizgi çizme algoritmaları, Bresenham algoritması, Tarama dönüşümü, Alan doldurma, Örnekleme hataları ve giderilme yöntemleri.

Sen de Bilgisayar Grafiği Kursu veriyorsan?