En İyi 13 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Kursu

En İyi Gümrük Müşavir Yardımcılığı Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Gümrük Müşavir Yardımcılığı

% 20’si Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Vatandaşlık Bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80’i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur: Sınavların zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay öncesinden ilan edilir. Gümrük Müşavirliği Sınavı (GMS), ön eleme ve mesleki yeterlilik olmak üzere iki yazılı aşamada yapılır. Ön eleme sınavı Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya sınav yapan diğer resmi kuruluşlar tarafından yapılır. Müsteşarlık ile yapılacak protokol çerçevesinde; testlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işlemleri sınavı yapan kuruluşlar tarafından yürütülür. Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavını kazananlar, Müsteşarlıkça tayin edilecek yer ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Gümrük Müşavir Yardımcılığı için yalnız bir yazılı sınav (GMYS) yapılır.

Sen de Gümrük Müşavir Yardımcılığı Kursu veriyorsan?