En İyi 7 Hukuk İngilizcesi Kursu

En İyi Hukuk İngilizcesi Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Hukuk İngilizcesi

Programımızda izlenilen metot katılımcılara aşağıdaki alanlarda profesyonel dil becerisi kazandırmaktadır.Hukuk sistemleri ve hukuk uygulaması (Bodies of law and the practice of law)
Şirket kuruluşu ve yönetimi (Company formation and management)
Şirket sermayesi (Company capital)
Sözleşme kurulması (Contract formation)
Elektronik sözleşmeler (E-contracts)
Sözleşmenin ihlali (Breach of contract)
Sözleşme devri ve üçüncü kişi hakları (Contract assignment and third-party rights)
İş hukuku (Employment law)
Mal satışı (Sale of goods)
Gayrimenkul hukuku (Real property law)
Fikri mülkiyet (Intellectual property)
Elektronik değerli evrak (Electronic negotiable instruments)
Teminat işlemleri (Secured transactions)
Borç ilişkisi (Debtor-creditor relationship)
Rekabet hukuku (Competition law)
Avrupa Birliği’nde tröst karşıtı önlemler (Antitrust measures in the EU)

Sen de Hukuk İngilizcesi Kursu veriyorsan?