En İyi 25 KPSS Ön Lisans(Lise) Kursu

En İyi KPSS Ön Lisans(Lise) Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

KPSS Ön Lisans(Lise)

2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Tarih Konu ve Soru Dağılımları
Toplam: 27 Soru

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri  3 soru
Osmanlı Devleti  9 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları  12 soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  3 soru
Detay
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
I. ve II. Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi


2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Coğrafya Konu ve Soru Dağılımları
Toplam: 18 Soru

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri  7 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri  3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri  8 soru
Detay

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri


2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımları
Toplam: 15 Soru

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku  3 soru
Anayasa  4 soru
İdare  2 soru
Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular  6 soru
Detay

Hukukun Temel Kavramları
Genel Esaslar
Temel Haklar
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Gelişmeler
İdare Hukuku
Uluslararası Örgütler
Güncel Bilgiler


2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Matematik Konu ve Soru Dağılımları
Toplam: 30 Soru

Sayılarla İşlem Yapma  6 soru
Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama  3 soru
Problem Çözme  12 soru
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma  3 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  6 soru
Detay
Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Oran-Orantı
EBOB-EKOK
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Sayısal Mantık


2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Türkçe Konu ve Soru Dağılımları
Toplam: 30 Soru

Sözcük Bilgisi  3 soru
Okuduğunu Anlama  15 soru
Anlatım Bozuklukları  3 soru
Dil Bilgisi 6 soru
Yazım-Noktalama  2 soru
Detay

Sözcükte Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Anlatım Bozuklukları
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Ses Bilgisi
Cümlede Anlam
Yazım Kuralları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme (Çıkma İhtimali Var)

2018 KPSS Ön Lisans (Lise)- Ortaöğretim Geometri Konu ve Soru Dağılımları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan ve Benzerlik
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

Sen de KPSS Ön Lisans(Lise) Kursu veriyorsan?