En İyi 4 Lineer Cebir Kursu

En İyi Lineer Cebir Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Lineer Cebir

Doğrusal cebir ya da Lineer cebir;
Matematiğin, yöneyler (vektör), yöney uzayları, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem takımları ve dizeyleri (matris) inceleyen alanıdır. Yöney uzayları, modern matematiğin merkezinde yer alan bir konudur. Lineer Cebir (Linear Algebra) dersi şu konuları işlemektedir: Lineer denklem sistemleri, matrisler ve matris işlemleri, matris işlemlerinin cebirsel özellikleri, özel tipte matrisler ve parçalanmış matrisler, bir matrisin eşelon biçimi, elementer matrisler; bir matrisin tersi, denk matrisler, düzlemde vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, germe ve lineer bağımsızlık, baz ve boyut, homojen sistemler, koordinatlar ve izomorfizmler, bir matrisin rankı. Standart iççarpım, iç çarpım uzayları, Gram-Schmidt metodu, dik tümleyenler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntü kümesi, bir lineer dönüşümün matrisi, benzerlik, determinantların özellikleri, kofaktör açılımı, bir matrisin tersi, determinantların diğer uygulamaları, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme ve benzer matrisler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, lineer cebirde kompleks sayılar, spektral ayrışım ve singüler değer ayrışımı.

Sen de Lineer Cebir Kursu veriyorsan?