En İyi 6 Matematiksel İstatistik Kursu

En İyi Matematiksel İstatistik Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Matematiksel İstatistik

Matematiksel İstatistik Konuları şu şekildedir:
Sigma-Cebir, Borel cebiri, rasgele değişken ve rasgele vektör, dağılım fonksiyonu, çok değişkenli dağılımlar, marjinal ve koşullu dağılımlar, rasgele değişkenlerin bağımsızlığı, beklenen değer, karakteristik fonksiyon, kovaryans, korelasyon  katsayısı, regresyon eğrisi, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, bazı önemli olasılık dağılımlar: negatif binom, Poisson, çok terimli dağılım, üstel, gamma, Ki-kare, beta, Weibull, Pareto, Normal, lognormal, ve iki değişkenli normal dağılım, Bu dağılımların model olarak kullanıldığı yerler. Örneklem ve İstatistik kavramları, bazı istatistiklerin dağılımları, t ve F dağılımları, Chebyshev eşitsizliği, rasgele değişkenlerin dizileri ve yakınsama, olasılıkda  yakınsama ve büyük sayılar yasası, dağılımda yakınsama ve merkezi limit teoremi, uygun olasılık modelinin tespiti problemi, parametre kestirimi, parametre kestiricilerinde aranan özellikle, kestiricileri bulma yöntemleri, hipotez testlerine giriş.

Sen de Matematiksel İstatistik Kursu veriyorsan?