En İyi 7 Veritabanı Sistemleri Kursu

En İyi Veritabanı Sistemleri Kursu

(Siz de burada listelenmek istiyorsanız bize katılın.)
Kurs veya Özel Ders Veren Profili Oluştur

Veritabanı Sistemleri

Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlatır. Veri tabanı sitemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını, SQL komutlarının kullanımı ile beraber öğrenmeyi, teorik bilgileri pratiğe dökerek, Microsoft Access ve SQL Server programları gibi VTYS uygulamaları ile yapmaktır. Veri olguların, kavramların veya talimatların, insan tarafından veya otomatik yolla iletişim, yorumlama ve işleme amacına uygun bir biçimde ifadesidir. Veri kaydedilebilir, bilinen gerçeklerdir. Örneğin bir şahsın ismi, adresi, telefon numarası gibi. Veri tabanı ise bilgisayar ortamında saklanan düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Veritabanı yönetim sistemi, veri tabanı tanımlamak, yaratmak, yaşatmak ve veri tabanına denetimli erişim sağlamak için kullanılan yazılım sistemidir. En çok kullanılan veritabanı sistemleri; PostgreSQL, MsSQL, MySQL, Oracle, BerkeleyDB, DB2, MS Access, SQLite ve NoSQL’dir.

Sen de Veritabanı Sistemleri Kursu veriyorsan?